piątek, 2 września 2016

"Niebieska Linia"

Przemoc w rodzinie jest poważnym problemem społecznym. Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", z którego pomocy, wsparcia i konsultacji (telefonicznych i e-mailowych) rocznie korzysta prawie 15 tys. osób.
W Pogotowiu "Niebieska Linia" działa m.in. telefon dla ofiar i świadków przemocy (801-12-00-02 poniedziałek-sobota godz. 8.00-22.00, a w niedziele i święta w godz. 8.00-16.00), telefoniczna poradnia prawna (22/666-28-50 poniedziałek-wtorek godz. 17.00-21.00 oraz 801-12-00-02 środa godz. 18.00-22.00) a także poradnia e-mailowa:niebieskalinia@niebieskalinia.info . W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia klienta konsultanci Pogotowia "Niebieska Linia" uruchamiają interwencje i powiadamiają lokalne służby i instytucje o sytuacji w danej rodzinie.
Od sierpnia 2016 roku w ofercie Pogotowia "Niebieska Linia" są także konsultacje prowadzone z wykorzystaniem komunikatora SKYPE.W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPA (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nowa oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących – dyżurujący na SKYPE konsultanci posługują się językiem migowym.

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

CSW Łaźnia II zaprasza na wystawę z audiodeskrypcją

Zapraszamy do Nowego Portu, do Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2
W piątek 2.09.2016 o godz. 18.00 odbedzie się wernisaż wystawy
Liudas Parulskis. Barok i Beton

Zapewniamy oprowadzanie po wystawie z audiodeskrycją a także wsparcie tłumaczy - przewodników podczas przejazdu na/z wystawy.

Zgłoszenia tel/sms 881 630 932.
Anna JurkowskaKuratorka: Laima Kreivyte
Koordynacja: Agnieszka Kulazińska-Grobis, Aleksandra Ksieżopolska, Lila Schally-Kacprzak

Wystawa odbywa się w ramach Festiwalu Wilno w Gdańsku

Fotograficzny projekt Liudasa Parulskisa zaprasza do spojrzenia na wileńskie widoki poprzez pryzmat stworzonej osobistej mapy percepcji. Zdjęcia stanowią kronikę fizycznych i wirtualnych zmian w mieście, artysta podsumowuje historie czasami usuwając części przeszłości, a czasami projektując utopijną przyszłość w realistyczny sposób. Projekt Parulskisa można by określić jako wizualne metabadanie miasta. Nie bazuje ono jednak na skupieniu i analizie; to (de)konstrukcja własnego postrzegania Wilna, które istnieje nie tylko w konkretnym czasie i przestrzeni, ale także w polu semantycznym dzieł sztuki. Podobnie jak w snach i wizjach – należy mieć na uwadze, że Wilno narodziło się w śnie Giedymina, wielkiego księcia litewskiego, transformacje i metafory są głęboko zakorzenione w jego kodzie genetycznym.

Paradoksalny związek między architekturą a fotografią w pracach Liudasa Parulskisa, urzeczywistnia znaczenie twórczej wyobraźni. Jako absolwent Wydziału Architektury, artysta tworzy budynki-centaury, „edytując” barokową architekturę fragmentami betonowych bloków z wielkiej płyty lub dekorując standardową betonową architekturę barokowymi elementami. Te konceptualne puzzle odzwierciedlają wielogłosowość czasu, oddziaływanie architektury i ideologii. Te transformacje fizycznego i wirtualnego krajobrazu miejskiego aktywują proces patrzenia i myślenia.

„Wilno Nieskończone” – tak autor nazywa swoje prace. Nieskończone – bo nie możliwym jest dokończenie tworzenia miasta.

Więcej: www.laznia.pl