sobota, 19 września 2009

Depesza dot. VII Sesji Rehabilitacyjno – Integracyjnej w Borach Tucholskich

W dniach 16 – 18 października Pomorska Jednostka Wojewódzka TPG oraz Makroregion Północno – Zachodni organizują VII już Sesję Rehabilitacyjno - Integracyjną w ramach Projektu realizowanego przez TPG „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy”. Lubiących wyzwania Beneficjentów, specjalistów i wolontariuszy z Pomorskiej, Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej JW. – tym razem droga zaprowadzi do zagubionego w Borach Tucholskich, zaprzyjaźnionego Siedliska nad Wdą.

Celem wyjazdowego spotkania jest zdobywanie umiejętności współpracy w grupie, zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej i czynności codziennych wykonywanych poza miejscem zamieszkania, nauka sprawności przydatnych do przygotowania spotkań towarzyskich, wspólna zabawa a także przeprowadzenie badań okulistycznych, audiologicznych i dobór pomocy optycznych dla Beneficjentów Projektu oraz zorganizowanie „białej soboty” dla mieszkańców Gminy Osiek.

Wykonanie badań będzie możliwe dzięki życzliwości kierownictwa Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Dobry Brat” w Osieku. Przeprowadzą je nieodpłatnie: lekarz okulista zatrudniona w projekcie, rehabilitant wzroku oraz audiolog z firmy „Audiofon”.

Osobą koordynującą przygotowania do sesji jest Andrzej Ciechowski tel. 058 55 00 225; 502 385 028; aciechowski@tpg.org.pl

Z poważaniem Anna Jurkowska
Gdańsk, 2009-09-19


Program VII Sesji Rehabilitacyjno - Integracyjnej
W Borach Tucholskich


TERMIN:16, 17 i 18 października 2009 roku
MIEJSCE:Gospodarstwo w Borach Tucholskich / Siedlisko nad Wdą pp. Ewy  i  Wiesława  Ząbek w Starej Rzece oraz OR-W „Dobry Brat” w Osieku

UCZESTNICY: beneficjenci z woj. zachodniopomorskiego (5 osób), wielkopolskiego (4 osoby) i pomorskiego (ok 18 osób),specjaliści, T-P, TJM (ok 12 osób)

Dzień I (piątek):
12:02    przyjęcie Zachodniopomorzan przez pomorskich T-P na dworcu w Oliwie
12:30    odjazd autokaru spod siedziby Pomorskiej JW
15:00    przyjazd do Starej Rzeki, powitanie z Gospodarzami
16:50     odebranie Wielkopolan z dworca PKP w Osiu
17:00     obiadokolacja
18:00    zajęcia rehabilitacyjne
  
Dzień II (sobota)
8:30    śniadanie
10:00 – 15:00  
  •     „Biała sobota” w Osieku: badania okulistyczne, dobór pomocy optycznych, badania audiologiczne beneficjentów Projektu POKL oraz mieszkańców Gminy Osiek
  •     Zajęcia rehabilitacyjno – integracyjne beneficjentów w Starej Rzece
15:30    obiad
16:00    „Święto pieczonego ziemniaka” – „ziemniaczane” zabawy i konkursy przy 
           Ognisku, pieczenie ziemniaków i kiełbasek

Dzień III (niedziela)
9:00    śniadanie
10:00     podsumowanie VII Sesji
11:15    wyjazd ze Starej Rzeki
11:40    odwiezienie Wielkopolan na dworzec PKP w Osiu
14:00    odwiezienie Zachodniopomorzan na dworzec PKP w Oliwie
14:15    przyjazd autokaru do siedziby Pomorskiej JW. w Gdańsku

Opracował: Andrzej Ciechowski
Gdańsk, 2009-10-12

czwartek, 17 września 2009

Centrum Pracy oraz Punkt Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym na Pomorzu współpracuje z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - zapraszamy wszystkich zainteresowanych znalezieniem pracy:

ul. Dyrekcyjna 6 pok.111
80-852 Gdańsk
tel: (58) 721 80 14
e-mail:
biuro@gdansk.popon.pl
porady@gdansk.popon.pl

Centra Pracy dla Osób Niepełnosprawnych
Profesjonalne i bezpłatne usługi doradcze oraz pośrednictwo pracy

Pomagamy:
• Ocenić predyspozycje zawodowe, dobrać odpowiedni zawód
• Przygotować się do aktywnego poszukiwania pracy
• Przygotować i wdrożyć indywidualny plan drogi życiowej i zawodowej
• Stworzyć profesjonalne CV i list motywacyjny
• Przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
• Znaleźć odpowiednią ofertę szkoleniową, edukacyjną
• Pozyskać odpowiednie oferty pracy

Zapewniamy:
• Wsparcie doradcy zawodowego
• Dostęp do komputera, Internetu, prasy i sprzętu biurowego

Punkty Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych
Profesjonalne i bezpłatne usługi psychologiczne i społeczno-prawne

Oferujemy:
• Poradnictwo psychologiczne
• Poradnictwo społeczno-prawne

Pomagamy:
• Wzmocnić poczucie własnej wartości
• Przełamać bariery zniechęcenia, bierności zawodowej i społecznej
• Uzyskać wiedzę na temat uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym
• Pozyskać aktualne informacje m.in. w zakresie usług medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego

Zapewniamy wsparcie:
• Psychologa
• Prawnika
• Pracownika ds. świadczeń społecznych