sobota, 3 stycznia 2015

PIĘKNE SYLWESTROWE STOŁY

Dziś krótka relacja z kolejnych zajęć z cyklu „Uczymy się pięknie dekorować stoły”. Drugie spotkanie dotyczące tej tematyki odbyło się 29 grudnia i zostało z rozmachem poprowadzone przez Kasię Podhajską-Średniawa. Tym razem, z uwagi na zbliżający się koniec roku, zajęliśmy się przygotowaniem stołu na Sylwestra.
Ile nam towarzyszyło emocji, zadziwień – jak szybko, samodzielnie i niewielkim kosztem można wyczarować piękne dekoracje – widać na zdjęciach z zajęć.
Gdy stoły były już gotowe, przystrojone, przez chwilę poczuliśmy się tak, jakby Nowy Rok stał tuż za naszym progiem a zegar miał właśnie wybić północ…
Głośno, wspólnie odliczaliśmy: dziesięć, dziewięć, osiem, siedem…a na koniec wznieśliśmy toast szampanem (w prawdziwych kieliszkach do szampana – na zajęciach nauczyliśmy się także jak wyglądają!). Były też serdeczne życzenia na Nowy Rok. Zapraszamy do UWAŻNEGO obejrzenia fotorelacji; niebawem zostanie ogłoszony konkurs na ten temat :)
tekst i zdjęcia: Ania Jurkowska

wtorek, 30 grudnia 2014

Podsumowanie projektu Migające Miasto


Projekt "Migające Miasto" został stworzony przez pasjonatów polskiego języka migowego z Pomorza. Dofinansowany w ramach funduszu Akumulator Społeczny ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podsumowanie projektu przygotowane przez uczestniczkę i wolontariuszkę  Małgorzatę Imieńską.

W ramach Projektu w okresie między 20 października a 20 grudnia 2014 r. przeprowadzono 18 trzygodzinnych spotkań z uczestnikami oraz zaproszonymi gośćmi. Zajęcia prowadziła tłumaczka i lektorka polskiego języka migowego Kamila Skalska. Wszystkie spotkania odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia na rzecz osób LGTB TOLERADO w Gdańsku Wrzeszczu, które udostępniło ją nieodpłatnie na potrzeby Projektu, w czasie których:

1/ przedstawiono najważniejsze aspekty komunikacji z osobami głuchymi,  zarys ich sytuacji społecznej i kulturowej; profile działalności niektórych organizacji zrzeszających te osoby oraz zajmujące się aktywizacją i integracją tej społeczności, m.in. Pomorskiej Jednostki Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Stowarzyszenia Effetha oraz Polskiego Związku Głuchych;

2/ uczestników wprowadzono w specyfikę polskiego języka migowego PJM z zaznaczeniem różnic w stosunku do systemu językowo-migowego SJM ( na podstawie wywiadu w TVP z Dr Pawłem Rutkowskim z Pracowni Lingwistyki Migowej)

3/ uczestnicy wzięli udział w kursie  polskiego języka migowego PJM na poziomie A1;

4/ w ramach zajęć Świat Praw Człowieka realizowanych przez Fundację Nasza Przestrzeń odbyło się spotkanie uczestników Projektu z osobami głuchymi Panią Joanną Olejnik i Panią Matrą Rozbicką, które przedstawiły problemy życia codziennego osób głuchych oraz ich rodzin, zaprezentowały materiał filmowy nt. kultury i sztuki Głuchych i  dały wiele przykładów inicjatyw, zaznaczających potencjał tych osób w kształtowaniu rzeczywistości i oddziaływaniu na całą społeczność, w tym na osoby słyszące ( m.in. projekt „Głucha Polka potrafi”), była możliwość zadania pytań w języku PJM z pomocą tłumaczki migowego;

5/ przeprowadzono egzamin na zakończenie kursu PJM A1, który obejmował m.in.  swobodną rozmowę z osobą Głuchą Panią Iwoną Rozbicką. Do egzaminu przystąpiły wszystkie uczestniczki i uczestnicy projektu i wszyscy zdali.

Oprócz nauki języka i wyżej opisanych spotkań odbywających się w ramach harmonogramu Projektu, uczestnicy mieli możliwość integracji na spotkaniach nieformalnych po zajęciach, np. przy okazji warsztatów z malowania znaków alfabetu migowego na lnianych torbach. Ponadto, aż 6 uczestniczek zaangażowało się w wolontariat w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku i  wzięło udział w dodatkowym szkoleniu tłumaczy przewodników osób głuchoniewidomych.

Uczestniczki i uczestnicy wysoko ocenili przydatność wiedzy zdobytej w trakcie Projektu do pracy w organizacjach, w których funkcjonują na co dzień, m.in. w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym, Stowarzyszeniu Tolerado oraz Fundacji Pomocy Dzieciom. Ponadto 6 uczestniczek ze Stowarzyszenia Tolerado i Fundacji Pomocy Dzieciom zadeklarowało chęć dalszego zaangażowania w ramach wolontariatu w TPG w Gdańsku w którym będą mieli większy kontakt z osobami komunikującymi się za pomocą języka migowego.

Spośród 13 osób biorących udział w Projekcie „Migające Miasto”, aż 10  zadeklarowało chęć kontynuowania nauki języka PJM na poziomie A2. Szczegóły w tym zakresie zostały wstępnie omówione w trakcie rozdania uczestniczkom i uczestnikom Projektu zaświadczeń. W spotkaniu brała udział Pani Marta Rozbicka będąca lektorką polskiego języka migowego. 

Teskt: Uczestniczka i wolontariuszka Małgorzata Imieńska


Bardzo pozytywną częścią projektu w którym spotkali się wolontariusze i wolontariuszki zaangażowani w różnych organizacjach była wymiana doświadczeń, poznanie ludzi działających w innych miejscach. Uczestnicy chcąc mieć więcej okazji do kontaktu z osobami głuchymi zaangażowali się w wolontariat w organizacjach które poznali na kursie migowego. Wolontariusze to grupa aktywna, nie czekająca na to, że ktoś im coś zorganizuje i przyniesie gotowe na tacy – sami włączyli się w zorganizowanie kontynuacji kursu, zainteresowali się kolejnym wolontariatem, byli otwarci na spotkania nieformalne grupy. Uczestnikami kursu były osoby aktywne, zaangażowane społecznie którym daliśmy kolejne narzędzie do działania. Praca z takimi osobami to czysta przyjemność :).” 
członkini grupy nieformalnej Migające 3Miasto, Kamila Skalska

Kilka refleksji uczestników umieszczonych w ankietach ewaluacyjnych:
Kurs PJM był prowadzony w sposób interesujący, odbiegający od wszelkich, nudnych kursów językowych. Prowadząca przybliżyła nam Kulturę Głuchych, gramatykę PJM. Na każdych zajęciach poszerzaliśmy nasz zasób słownictwa, ćwiczyliśmy nadawanie i odbieranie, aż do momentu zrozumienia i zapamiętania. Prowadząca, w każdej chwili podkreślała, że należy pytać jeśli cokolwiek jest niezrozumiałe. Następnie wszystko wyjaśniała, tłumacząc w przystępny sposób. Ciekawym doświadczeniem było oglądanie materiałów filmowych, przedstawiających, bajki, piosenki w języku migowym. 
Podsumowując, kurs PJM był wspaniałym doświadczeniem! Dzięki niemu mogę zacząć porozumiewać się z osobami Głuchymi! Kurs rozbudził we mnie chęć dalszej nauki!” 

  

Projekt finansowany w funduszu Akumulator Społeczny ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej