czwartek, 29 listopada 2012

III Mistrzostwa Polski Głuchoniewidomych w Warcabach 64 i 100-polowych w dniach 14-16 grudnia 2012 rokuWarcaby 64-polowe: turniej głuchoniewidomych

Warcaby 100-polowe turniej integracyjny dla wszystkich z wydzieloną klasyfikacją dla głuchoniewidomych i tłumaczy-przewodników lub wolontariuszy.

Organizatorzy:
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących i Głuchoniewidomych „Arkadia”

Miejsce Zawodów:  Ośrodek „Akademia Łucznica”
Nagrody: Puchary, medale,  upominki dla najlepszych
Osobą koordynującą spotkanie jest Bożena Więckowska tel. 022 635-69-70, 605-648-731 ,  e-mail bwieckowska@tpg.org.pl
Sprzęt: Zapewniamy sprzęt, jednakże w miarę możliwości prosimy aby przywieźć swój własny sprzęt brajlowski.

Program zawodów:

PIĄTEK  14 grudnia
14:30 zbiórka w TPG, ul. Deotymy 41, Warszawa
15:00 wyjazd autokarem
17:30 przyjazd do Ośrodka, zakwaterowanie
18:00 kolacja
19:00 odprawa techniczna
19:30 rozgrywki w warcabach 64-polowych

SOBOTA 15 grudnia
8:00 śniadanie
9:00 rozgrywki w warcabach 64-polowych
13:00 obiad
15:00 rozgrywki w warcabach 100-polowych
19:00  kolacja
20:00 Impreza integracyjna

NIEDZIELA 16 grudnia
8:00 śniadanie
9:00 rozgrywki w warcabach 100-polowych
12:00 wręczenie nagród , zakończenie turnieju

13:00 obiad
13:30 wyjazd do domu

Dojazd: zwracamy koszty przejazdu do wysokości drugiej klasy pociągu pośpiesznego
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2012 r.

Serdecznie zapraszamy!                                              

Bożena Więckowska
Krzysztof Chęciak           

Polecamy spotkanie na temat dotacji z Funduszy Europejskich w Gdyni


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdyni zapraszają chętnych, a w szczególności osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, do udziału w spotkaniu na temat dotacji z Funduszy Europejskich, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.


Podczas spotkania osoby niepełnosprawne uzyskają informacje o rodzajach działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (warsztaty aktywizacji, doradztwo, pośrednictwo zawodowe i pracy, staże, szkolenia, kursy, środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej) oraz informacje na temat wsparcia finansowego przeznaczonego na otwarcie własnej działalności gospodarczej. W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  


Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 3 grudnia 2012 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: pi.gdynia@fungo.com.pl Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2012 r. (środa) w sali Koralowej w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, w godz. 10:00 – 13:00.

Szkolenie jest bezpłatne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

źródło: http://dpr.pomorskie.eu/pl/gpi/dzialalnosc_sieci/niepelnosprawni_gdynia