sobota, 14 października 2017

BĄDŹ PASIASTY! Kampania biało-czerwonych lasek z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski: 15 października

Biało – czerwona laska dla osób głuchoniewidomych! Na klasycznej białej lasce osoby niewidomej naklej dwa dziesięcio centymetrowe, odblaskowe czerwone pasy, dla zasygnalizowania podwójnego uszkodzenia zmysłów: wzroku i słuchu.
❗❕❗❕❗❕
Od wielu lat rozważa się biało-czerwoną laskę jako symbol osób głuchoniewidomych. Tak oznakowana laska mogłaby być wsparciem w orientacji przestrzennej i przemieszczaniu się,a także przyczynić się do podniesienia stopnia samodzielności, rozpoznawalności i bezpieczeństwa osób głuchoniewidomych.
❗❕❗❕❗❕
[grafika: czarne tło, u góry napis dzień białej laski 15 października, w centrum dwa pomarańczowa koła, a w nich proste grafiki po lewej człowieka z białą laską, a po prawej z laską biało-czerwoną z dopiskiem Uwaga!, na dole napis osoba z biało-czerwoną laską jest głuchoniewidoma, poniżej logo TPG, małymi literami www.tpg.org.pl i #gluchoniewidomi, wąski czerwono biały pasek okala grafikę z dołu i z góry]

TPG włącza się tym samym do promowania i wspierania kampanii zainicjowanej przez European Defblind Union (EDbN, sieć organizacji europejskich działających na rzecz osób głuchoniewidomych, przy międzynarodowej organizacji Deafblind International), na czele z Ricaredm Lopez'em, aby osoby głuchoniewidome miały swoje własne oznaczenie białej laski.
❗❕❗❕❗❕
The EDbU - The European Deafblind Union
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

#MiędzynarodowyDzieńBiałejLaski
#gluchoniewidomi
autor grafiki: Jacek JacKo Kowalski