poniedziałek, 4 lutego 2013

Oskarowa Gala Mistrzów Projektu

Uroczyste zakończenie projektu
"Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II
- Weź sprawy w swoje ręce" w makroregionie Północno-Zachodnim

Nie trzeba jechać aż do Hollywood aby przeżyć dreszczyk emocji związany z kroczeniem po czerwonym dywanie, w blaskach fleszy i przy dźwiękach fanfar, aby odebrać statuetkę Oskara. W sobotę 26 stycznia można było doświadczyć takich emocji w Gdańsku. Niewiarygodne? A więc posłuchajcie.
Wszystko zaczęło się w kwietniu 2010 roku. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Makroregion Północno-Zachodni rozpoczęło realizację bardzo ambitnego projektu o długiej nazwie " Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce". Z formalnego punktu widzenia należy poinformować, że projekt ten był realizowany przez TPG w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. No, i to chyba wystarczy jako informacja niezbędna dla usatysfakcjonowania i podziękowania głównym sponsorom tego programu. Koordynatorem działań i ich głównym animatorem był Andrzej Ciechowski, którego aktywnie i skutecznie wspierała Anna Jurkowska oraz....ale do tego dojdziemy za chwilę. Wróćmy do projektu "…Weź sprawy w swoje ręce". Jego głównymi celami była szeroko pojęta rehabilitacja, integracja i aktywizacja zawodowa osób głuchoniewidomych. Te cele zostały bardzo precyzyjnie rozpisane na działania szczegółowe. I tak - przeprowadzano szeroko zakrojone badania okulistyczne i audiologiczne. Sam je przechodziłem. Prowadzono profesjonalne doradztwo w doborze aparatów słuchowych, urządzeń wspomagających odbiór dźwięku, pomocy optycznych, oprogramowania komputerowego i innego sprzętu rehabilitacyjnego. Osobiście także z niego korzystałem. Umożliwiono bezpłatne uzyskanie sprzętu rehabilitacyjnego lub dofinansowano zakup takiego sprzętu. Otrzymałem, w ramach realizacji tego projektu stuprocentowe dofinansowanie na rewelacyjne aparaty słuchowe wraz z protezami dousznymi. Prowadzono zajęcia rehabilitacyjne w bardzo różnych zakresach. Także i w nich uczestniczyłem. Prowadzono doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne. No, z tego doradztwa akurat nie korzystałem ale obserwowałem jego skuteczne efekty. Bardzo ważnym działaniem było także wsparcie udzielane, tak zwanemu otoczeniu i rodzinom osób głuchoniewidomych. Z tej formy wsparcia skorzystali także członkowie mojej rodziny. To były tylko główne działania realizowane przez trzy lata trwania projektu. Ale finis coronat opus, czyli koniec wieńczy dzieło. Jakie osiągnięto efekty tych działań? Nie miejsce tutaj na pełną, rzetelną analizę efektów więc podam tylko najważniejsze dane liczbowe, które zobrazują, moim zdaniem sukces projektu " Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce". Tak, słowo SUKCES nie jest w tym wypadku absolutnie przesadzona oceną. Proszę tylko posłuchać przez chwilę. Otóż, liczba beneficjentów (wszystkie dane dotyczą działań na terenie województw pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) uczestniczących w projekcie to 137 osób a liczba osób z otoczenia to aż 169 uczestników. A teraz podam liczbę wręcz niewiarygodną. Ilość godzin wsparcia specjalistów wyniosła ponad 9 300, słownie dziewięć tysięcy trzysta. Rewelacja, prawda? W trakcie realizacji projektu złożono 60 wniosków o sprzęt rehabilitacyjny i aż 48 z tych wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. W tym także pozytywnie rozpatrzono wniosek o moje aparaty słuchowe. W szkoleniach, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzięło udział 40 osób, a 20 osób otrzymało dofinansowania do szkoleń zewnętrznych. Wspaniałą formą realizacji projektu były spotkania dla rodzin i opiekunów osób głuchoniewidomych. Zorganizowano ich w sumie aż dziesięć, w tym pięć dwudniowych oraz pięć jednodniowych. Długo bym jeszcze mógł wyliczać sukcesy tego projektu ale liczę, że szczegółowe analizy zostaną opublikowane w sposób tradycyjnie przyjęty przez TPG i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Powyższe informacje proszę traktować jako wstęp uzasadniający zorganizowanie uroczystego zakończenia projektu. A więc, wracamy do Gdańska. Do siedziby TPG przy ulicy Bażyńskiego. Rozpoczęcie spotkania przewidziano na godzinę 11:00. Wchodzę na salę. Słyszę szmer niczym na przerwie w szkole. Słyszę, bo przecież mam aparaty słuchowe zdobyte w trakcie realizacji projektu. Na sali, przy dwóch rzędach stołów zasiadło już sporo gości. Prawie wszyscy dynamicznie gestykulują, migają. Stoły suto zastawione. Przy wejściu na salę, na specjalnie przygotowanym stoliku ustawiono srebrzyste termosy z kawą i herbatą. Po przeciwnej stronie zlokalizowano scenę gdzie już zainstalował się duet wokalno-muzyczny. Sentymentalne melodie umilały czas oczekiwania na rozpoczęcie uroczystości i podkreślały uroczysty nastrój spotkania. Pojawili się wolontariusze. Sprawnie rozwinęli długi, czerwony chodnik przez całą salę. Zagrały elektroniczne fanfary. Rozległy się oklaski. Wszyscy wstali. Uroczystość rozpoczęła się. Na czerwony chodnik wkroczyli Ania Jurkowska oraz Andrzej Ciechowski. Ba, ale jak wkroczyli! Majestatycznie. Wystrojeni galowo. Wyglądali dostojnie i pięknie. Niczym para konferansjerów na Oskarowej Gali w Hollywood. Powitali przybyłych i odsłonili, zakrytą dotychczas dekorację sceny. Ukazał się duży napis "Gala Mistrzów Projektu". Burza oklasków nagrodziła odsłonięcie. No i rozpoczęła się Gala. Mistrzowska Gala. Oskarowa Gala. Przygotowano piękne, złote statuetki. Dla beneficjentów, specjalistów, tłumaczy - przewodników i firmy współpracujące z Makroregionem. Ania Jurkowska wyczytywała osoby nominowane do nagrodzenia "Oskarem" w danej kategorii a Andrzej Ciechowski odczytywał nazwisko laureata. Każdy laureat dumnie kroczył po czerwonym dywanie aby godnie odebrać swoją statuetkę. Każdy zabierał głos po udekorowaniu i wzruszonym głosem dziękował. Naprawdę jak w Hollywood (niektórzy mówili Oliwawood J). Fanfary, oklaski, błyski fleszy i łzy szczęścia. Organizatorzy zaskoczyli wszystkich tak wspaniałym zakończeniem. Także zostałem zaskoczony gdy wyczytano moje nazwisko jako jednego z laureatów. Z zaskoczenia aż mi słów zabrakło by podziękować gorąco za wszystko. Ale jakimi słowami można podziękować za to wszystko co uczyniono dla nas, dla mnie. Wszystkie, nawet najpiękniejsze słowa podziękowania wydają mi się banalne. Tak więc pragnę powiedzieć tylko to, jedno z najpiękniejszych słów jakie znam, słowo DZIĘKUJĘ. Dziękuję, że mogę Wam dziękować. Dziękuję, że mogę Was słyszeć.
Gala Mistrzów Projektu zakończyła się wspólnym, radosnym Balem Tanecznym. A już 9 lutego będziemy bawić się ponownie w Gdańsku. Na Wielkim Balu Karnawałowym.
A więc, do zobaczenia.

Stanisław Sierko

Zachęcamy do obejrzenia fotoreportażu z Gali.
Autorami zdjęć są Tomasz Sawicki, Stanisław Sierko oraz Joanna Pępko. Montażem i opracowaniem zdjęć po raz pierwszy zajęła się Iwona Jesionowska-Szwarc. Efekty pracy są znakomite!

Nominowani/e i laureaci/tki Gali Mistrzów Projektu
Lp Kategoria Nominowani/e Laureat/ka
1 najbardziej zaangażowany/a Beneficjent/ka Izabela Gorczyca
Barbara Lademann
Danuta Piaskowska
Piotr Rudziński
Izabela Gorczyca
2 największa przemiana Katarzyna Bąk
Anna Klewicka
Danuta Piaskowska
Halina Więćławska
Anna Klewicka
3 wpływ sprzętu rehabilitacyjnego na jakość życia Cyprian Bolda
Monika Janc
Stanisław Sierko
Ryszard Wesołowski
Stanisław Sierko
4 wszystkie drogi prowadzą do rehabilitacji, czyli Beneficjent - Podróżnik Krystyna Grenda
Zbigniew Kaczor
Jan Krauza
Michał Kubiak
Michał Kubiak
5 wyróżnienie specjalne w kategorii "Największa przemiana" Witold Orzech
6 rekrutacja kandydatów i kandydatek do projektu Krystyna Klugiewicz
Halina Krysiak
Jacek Stojanowski
Marika Stojanowska
Krystyna Klugiewicz
7 wzorowe wypełnianie dokumentacji projektowej Dominika Damaszke
Anna Niklas
Agnieszka Oflakowska
Jolanta Tota
Jolanta Tota
8 wszystkie drogi prowadzą do Beneficjenta, czyli Specjalista - Podróżnik Dominika Damaszke
Anita Marszałek
Marzena Michalik
Piotr Pawlak
Marzena Michalik
9 tłumacz-przewodnik zawsze pomocny Halina Krysiak
Joanna Pępko
Sylwia Przybyszewska
Jacek Stojanowski
Halina Krysiak
10 promocja TPG i makroregionu w mediach, targach, wystawach Marta Kocon
Anita Marszałek
Piotr Pawlak
Kamila Skalska
Kamila Skalska
11 firma pomocna Beneficjentom/kom projektu Audiofon Aparaty Słuchowe
12 firma pomocna Beneficjentom/kom projektu Okulistyka i Pomoce Optyczne
Katarzyna i Kazimierz Jaglak

Raport ex post z realizacji projektu "Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II- Weź sprawy w swoje ręce" to raport, w którym przeczytać można o rezultatach projektu PO KL realizowanego przez TPG w partnerstwie z PFRON w latach 2010-2012. Opisane są w nim wyniki prowadzonych badań ewaluacyjnych, które pozwalają na ocenę skuteczności, użyteczności i efektywności wsparcia. Raport napisany został przez ewaluatorki pracujące w projekcie po stronie TPG i po stronie PFRON: Magdalenę Kocejko i Jagodę Mrzygłocką- Chojnacką. Zachęcamy do lektury!
http://tpg.org.pl/blog/raport-ex-post/