wtorek, 23 lutego 2010

Zakończył się projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy”


Od lutego do grudnia 2009 roku projekt ten był realizowany przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jego głównym celem była rehabilitacja, integracja i aktywizacja zawodowa osób głuchoniewidomych w całej Polsce (siedziby makroregionów to: Gdańsk, Wrocław, Lublin, Olsztyn, Warszawa). Działania na rzecz beneficjentów obejmowały różne rodzaje wsparcia:
 • badania okulistyczne i audiologiczne,
 • doradztwo w doborze aparatów słuchowych, urządzeń wspomagających odbiór dźwięku, pomocy optycznych, oprogramowania komputerowego i innego sprzętu rehabilitacyjnego,
 • możliwość bezpłatnego uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego lub dofinansowania zakupu,
 • zajęcia rehabilitacyjne (z zakresu orientacji przestrzennej, nauki czynności dnia codziennego, rehabilitacji wzroku),
 • doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych w trakcie szkoleń,
 • wsparcie w poszukiwaniu pracy / stażu.
Okazją do przemyśleń, podsumowania działań, dokonań i osiągnięć naszego Północno – Zachodniego Makroregionu były przygotowania do Seminarium kończącego Projekt zaplanowanego przez Centralę TPG. Oczywiście mieliśmy swoje wyliczenia, zebrane z całego roku dane – przez wszystkie miesiące byliśmy zobowiązani do systematycznego i terminowego prowadzenia obowiązującej dokumentacji.
Dziś możemy śmiało powiedzieć, że osiągnęliśmy ogromny sukces – w raporcie końcowym podsumowującym Projekt (można się z nim zapoznać klikając tutaj) – zajmujemy pierwsze miejsca w poszczególnych, omawianych tam wskaźnikach:

1. Rekrutacja beneficjentów – 98 osób (na 398 pozyskanych w całym Projekcie).
2. Ilość pozyskanych beneficjentów w poszczególnych województwach – województwo pomorskie – 66 osób (najwyższa spośród wszystkich województw).
3. Ilość godzin wsparcia w makroregionie
- 3.932 godziny (najwyższa wśród wszystkich makroregionów).
4. Średnia ilość godzin wsparcia przypadająca na jednego beneficjenta – 46,81 godziny (najwyższa wśród wszystkich makroregionów).

Ponadto:
 • złożyliśmy 52 wnioski o sprzęt rehabilitacyjny,
 • 27 osób wzięło udział w warsztatach w Bydgoszczy,
 • zorganizowaliśmy siedem sesji rehabilitacyjnych,
 • zorganizowaliśmy i byliśmy gospodarzami szkolenia zawodowego z zakresu „telepraca” dla beneficjentów z całej Polski.
Dodatkową, wielką niespodzianką było ogłoszenie wyników trwającego przez cały okres Projektu – konkursu „Więcej niż raz”. Brali w nim udział wszyscy beneficjenci, którzy otrzymywali punkty za spotkania ze specjalistami, udział w warsztatach w Bydgoszczy i szkoleniach zawodowych ale także za napisanie artykułu o Projekcie i własnych przeżyciach z nim związanych, które zostały opublikowane na stronie internetowej lub w kwartalniku „Dłonie i słowo”.
Jesteśmy niesamowicie dumni, ze w gronie 21 laureatów konkursu aż 9 beneficjentów to przedstawiciele naszego makroregionu. Oto oni: Danuta Piaskowska, Roman Piątek, Izabela Gorczyca, Jerzy Malec, Agnieszka Orzech, Agnieszka Koziej, Mariusz Szarkowicz, Paweł Bieliński, Janusz Szarkowicz. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci sprzętu rehabilitacyjnego lub takiego, który pomaga w codziennym funkcjonowaniu (a który sami sobie wybrali). Ponadto, 45 naszych beneficjentów otrzymało wyróżnienia w postaci dyplomów oraz drobnych upominków reklamowych.
Niektórzy z beneficjentów otrzymali zaproszenie na Seminarium podsumowujące Projekt „Weź sprawy w swoje ręce”, które odbyło się 27 stycznia w Warszawie. Nasz makroregion reprezentowali: Agnieszka Orzech, Danka Piaskowska, Roman Piątek, Jurek Malec, Janusz Szarkowicz i Mariusz Szarkowicz którzy razem z Koordynatorem Makroregionu – Andrzejem Ciechowskim, Pełnomocnikiem Pomorskiej Jednostki – Anią Jurowską oraz tłumaczem języka migowego – Asią Hryniuk, spotkali się w hotelu Gromada, gdzie o godzinie 12 rozpoczęła się uroczystość.
Laureaci konkursu „Więcej niż raz” mieli okazję zapoznać się z beneficjentami i specjalistami z całej Polski oraz osobiście odebrać z rąk Przewodniczącego TPG Grzegorza Kozłowskiego nagrody oraz dyplomy pamiątkowe.
A oto fotograficzne wspomnienia tego dnia:


Tekst: Anna Jurkowska
Zebranie materiałów: Andrzej Ciechowski
Zdjęcia: Roman Piątek