czwartek, 7 maja 2009

IV Sesja Edukacyjno - Rehabilitacyjna

IV Sesję Edukacyjno – rehabilitacyjną zaplanowano na 16 maja w warunkach plenerowych, z możliwością fotografowania, filmowania, muzykowania, malowania, doskonalenia sztuki kulinarnej, itp.

Program IV Sesji edukacyjno – rehabilitacyjnej w Gdańsku

TERMIN: 16 maja 2009 roku
MIEJSCE: Pracowniczy Ogród Działkowy w Gdańsku, ul. Myśliwska
UCZESTNICY: podopieczni Pomorskiej Jednostki TPG (ok. 15 osób), specjaliści, wolontariusze TPG (ok. 7 osób)
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
  • 9:00 zbiórka uczestników w siedzibie TPG na ul. Bażyńskiego 32
  • 9:15 przejazd do POD na ul. Myśliwską
  • 10:00 otwarcie Sesji, słodki poczęstunek
  • 10:30 wybory Przewodniczącego i Rady Klubu Osób GN
  • 11:30 zajęcia integracyjno – rehabilitacyjne, konkursy i zabawy
  • 13:30 wycieczka po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
  • 14:30 grillowanie
  • 16:00 wręczenie nagród, podsumowanie
  • 16:30 zakończenie Sesji
Opracował: Andrzej Ciechowski

RELACJA Z IV SESJI EDUKACYJNO-REHABILITACYJNEJ W MAKROREGIONIE PÓŁNOCNO - ZACHODNIM GDAŃSK – 16.05.2009r.

16 maja 2009r. odbyła się IV Sesja zorganizowana w ramach projektu „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy”. Tym razem było to spotkanie edukacyjno-rehabilitacyjne, w którym uczestniczyli również Członkowie Klubu Regionalnego. Specjaliści zatrudnieni w projekcie i wolontariusze Pomorskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG zaprosili osoby głuchoniewidome z całego województwa pomorskiego, zapewniając pomoc w dotarciu z miejsca zamieszkania.

W powietrzu czuć było wiosenną nutkę więc organizatorzy postanowili wyjść poza siedzibę TPG - spotkanie odbyło się na świeżym powietrzu - na terenie Pracowniczych Ogródków Działkowych w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej. Dzięki uprzejmości i gościnności Prezesa – Pana Stanisława Głąb, mogliśmy nieodpłatnie skorzystać ze świetlicy oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia Sesji.

Do uroczych ogródków działkowych przepełnionych kwitnącymi, żonkilami, tulipanami i konwaliami wyruszyliśmy o godzinie 9.00 spod siedziby Pomorskiej JW. Osobom głuchoniewidomym towarzyszyli tłumacze-przewodnicy z TPG. Przy wejściu czekał na nas Gospodarz obiektu – Pan Stanisław, który sprawniej niż najlepsza nawigacja samochodowa zaprowadził nas do świetlicy.

Wszystkich przybyłych bardzo serdecznie powitali Andrzej Ciechowski (Koordynator Makroregionu Północno-Zachodniego projektu "Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy") oraz Anna Jurkowska (Pomorski Pełnomocnik Wojewódzki TPG). Powitanie uprzyjemnił słodki poczęstunek - drożdżówki, ciastka i aromatyczna kawa. Następnie przyszedł czas na kilka działań formalnych - na wybór Przewodniczącego i Członków Rady Regionalnego Klubu Głuchoniewidomych. Wybory przebiegły sprawnie, w duchu demokracji oraz w przyjacielskiej atmosferze. Wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa i w obecności prawnika.

Po oficjalnej części spotkania doczekaliśmy się tego, na co nasi podopieczni jak i my zawsze czekamy najbardziej. Wolontariusze TPG zorganizowali szereg konkursów i zabaw, w których uczestniczyły osoby głuchoniewidome jak i oni sami. Pierwszy odbył się konkurs wiedzy o TPG i Projekcie „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy”, w którym zwyciężył Karol z Gdyni. Następnie bawiliśmy się przy muzycznych zagadkach wygrywanych na akordeonie przez naszego podopiecznego - Jacka z Żukowa – na wzór programu „Jaka to melodia?”. Spośród pięciu zawodników bezkonkurencyjny okazał się Jerzy z Gdyni.

Kolejna konkurencja – „Kręcioła” - wymagała nie lada umiejętności i sprawności. Brały w niej udział pary – osoba głuchoniewidoma oraz wolontariusz. Zadanie polegało na dobiegnięciu do stolika oddalonego od startu 30 mi wypiciu czekającej na nim małej butelki wody mineralnej. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że woda była gazowana a przed wyruszeniem trzeba było wykonać trzy obroty wokół drewnianego pnia stojącego na ziemi. Te kilka obrotów sprawiało, że trasa biegu jeszcze przed startem „wirowała”. Na szczęście łańcuch osób zabezpieczających ratował uczestników, nawet gdy zboczyli z drogi o 900. W tej konkurencji zwyciężyła para – Zosia i Karol, którzy w najkrótszym czasie poradzili sobie z zadaniem.

Po ekstremalnych przeżyciach, których dostarczyła poprzednia konkurencja, przyszedł czas na spokojniejsze zadanie. W zabawie tej uczestnicy w rytmie melodii i z zawiązanymi oczami chodzili dookoła ustawionego z krzeseł kręgu. Gdy muzyka przestawała grać - osoba głuchoniewidoma musiała usiąść. Tak, tak, jak się wszyscy domyślamy za każdym razem brakowało jednego krzesła. Kto nie zdążył, odpadał z zabawy. Chociaż walka była twarda i nieustępliwa to przebiegała w duchu fair play. I tym razem najlepszy okazał się Karol z Gdyni.

Na zakończenie zmagań konkursowych odbył się wyścig par ze związanymi nogami, tzw. „Wyścig spętanych”. Ponownie wystartowały pary mieszane – osoba głuchoniewidoma i wolontariusz. W zabawie tej bardziej od szybkości liczyła się strategia i współpraca. Zawodnicy bardzo dobrze poradzili sobie z wyznaczoną trasą biegu i w ekspresowym tempie znaleźli się na mecie. Zwycięzcami okazały się Todzia i Basia.

Wszystkie konkursy umożliwiły nam nie tylko wspólną zabawę, ale przede wszystkim bardzo nas zintegrowały oraz pokazały, że tworzymy silną, potrafiącą współpracować i bawić się grupę. Integrowali się nie tylko wolontariusze z osobami głuchoniewidomymi, ale przede wszystkim one same w swoim własnym gronie.

Po trudach rywalizacji przyszedł czas na odpoczynek – aktywny odpoczynek. Uczestnicy sesji wybrali się na krótką wycieczkę po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Był to czas na swobodne rozmowy, podziwianie piękna przyrody oraz pozostałości nasypu kolejowego i resztki wiaduktów, pod którymi blisko 70 lat temu przejeżdżał Oskarek ze swoim blaszanym bębenkiem, zmierzając z Wrzeszcza do Bysewa, do swojej ukochanej babci opatulonej zawsze w siedem spódnic. To również ulubione miejsce pieszych wędrówek Gintera Grassa – genialnego autora „Blaszanego bębenka”.

Po powrocie na teren ogródka, na uczestników czekał grill i piekące się kiełbaski. Każdy mógł delektować się ich smakiem i zregenerować siły po trudach wycieczki. Był to również czas, gdy osoby głuchoniewidome mogły skonsultować się ze specjalistami w celu rozwiązania napotykanych trudności dnia codziennego (porady prawne, porady z zakresu komunikacji, orientacji przestrzennej, dotyczące wsparcia na rynku pracy oraz związane z doborem oprzyrządowania wzroku i słuchu).

Zanim IV Sesja Edukacyjno-Rehabilitacyjna dobiegła końca, zwycięzcy wszystkich konkurencji otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i drobne nagrody. Pamiątkowy dyplom otrzymał również Pan Stanisław Głąb – w dowód uznania za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu IV Sesji. Gości pożegnał Andrzej Ciechowski dziękując wszystkim za przybycie i wspólną zabawę. W powrocie do miejsc zamieszkania naszym gościom ponownie towarzyszyli tłumacze-przewodnicy.

I chociaż kolejna Sesja jest już wspomnieniem, to na długo pozostanie w naszej pamięci jako doświadczenie bycia wspólnotą, która potrafi razem się bawić i rozwiązywać problemy, z którymi osoby głuchoniewidome borykają się każdego dnia. W spotkaniu uczestniczyła piętnastoosobowa grupa osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Nie zabrakło stałych bywalców, ale co cieszy nas bardziej, pojawiły się też nowe twarze.

Miejmy nadzieję, że następnym razem gdy się spotkamy, naszym sprzymierzeńcem będzie również pogoda.

Tekst i zdjęcia: Zespół TPG


środa, 6 maja 2009

Maj - komputer dla Homera 2009

Od dnia 4 maja do 5 czerwca 2009 roku jest okres składania wniosków w PFRONie w programie "Komputer dla Homera 2009"!

Dokumenty do ściągnięcia tutaj:
załączniki i formularze do PFRONu
Adresatami programu są:
1) osoby w wieku aktywności zawodowej (pełnoletnie kobiety w wieku do 60 lat i pełnoletni mężczyźni w wieku do 65 lat), niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I lub II grupa inwalidzka),
2) osoby nieletnie (dzieci i młodzież do lat 18), niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Ponadto, warunkiem uczestnictwa w programie jest:
a) wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej, lub
b) rejestracja w urzędzie pracy w przypadku bezrobotnych bądź poszukujących pracy osób niepełnosprawnych - co najmniej od 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, o dofinansowanie lub
c) uczenie się albo studiowanie przez osobę niepełnosprawną.
UWAGA: jeżeli dana osoba ubiega się w ramach programu wyłącznie o dofinansowanie zakupu specjalistycznego urządzenia umożliwiającego odczyt cyfrowych książek mówionych nie musi spełniać warunków, o których mowa w pkt 1) w części dotyczącej wieku oraz pkt a) – c).

W projekcie "Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy" przewidziana jest pomoc doradcy ds. sprzętu rehabilitacyjnego w tym komputerowego - okres składania wniosków - to najlepszy czas na konsultacje w sprawie wypełniania wniosku i doboru potrzebnego sprzętu.