wtorek, 8 września 2009

Olimpiada Sportowa zgłoszona do Konkursu ANTEK

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Regionalny w Gdańsku zaprosił wszystkie instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli biznesu z terenu województwa pomorskiego do udziału w konkursie "ANTEK" na najlepszą inicjatywę dotyczącą równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zespół Pomorskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG zgłosił do konkursu Olimpiadę Sportową Osób Głuchoniewidomych w Konkurencjach Przeróżnych :)

Chcemy również zachęcić wszystkie instytucje publiczne i pozarządowe do udziału w konkursie "Antek"!
Szczegóły tutaj!