sobota, 15 lutego 2014

SPOTKANIA INTEGRACYJNE W RAMACH PROJEKTU „REHABILITACJA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI

Głównym celem tych zajęć jest oczywiście wzajemne poznanie się osób głuchoniewidomych. Ale działania są prowadzone wielokierunkowo i prowadzą również do zwiększenia ilości kontaktów i relacji społecznych między Uczestnikami. A poprzez dostarczanie różnego rodzaju doświadczeń - tworzą też przestrzeń do poznania samych siebie, swoich możliwości, zainteresowań i potrzeb.

Za nami dwa pierwsze spotkania integracyjne, które zostały zorganizowane w ramach projektu „Rehabilitacja drogą do samodzielności i niezależności”. 

Miały formę warsztatów i były niespodzianką – dotyczyły ruchu i tańca. Celem warsztatów było uruchomienie za pomocą ruchu i tańca zasobów wewnętrznej siły oraz skuteczności wśród Uczestników. W trakcie spotkania zapoznawaliśmy się z możliwościami ruchu własnego ciała oraz oswojeniem przestrzeni w relacji z innymi tańczącymi w niej osobami. W bezpiecznej przestrzeni poznawaliśmy ruch w formie, której nie doświadczamy w codziennym życiu i bawiliśmy się tym. 

Osoby niesłyszące i niedowidzące, których postrzeganie świata jest pozbawione dźwięku i /lub obrazu, w sposób bardziej intensywny i bardziej efektywny wykorzystują pozostałe zmysły, zwłaszcza dotyk. Ta informacja umożliwia skupienie się na mocnych stronach Uczestników zajęć. Może też zmienić podejście do możliwości własnego rozwoju, do samych siebie. Kiedy zmieniamy perspektywę, płaszczyznę percepcji i wykorzystamy ruch jako narzędzie komunikacji, łatwiej korygujemy pewne sztywne nawyki myślowe. Wtedy otwieramy się na pełniejszy dialog z samym sobą, z grupą, z rodziną. 

Polecamy! 

Tekst: zespół Pomorskiej Jednostki TPG 
Zdjęcia IJS