czwartek, 15 października 2009

Relacja z Targów Pracy

W czwartek 8 października 2009r. Pomorska Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym miała okazję uczestniczyć w Targach Pracy i I Ogólnopolskich Dniach Kariery organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.Targi odbyły się w Hali Widowiskowo – Sportowej AWFiS w Gdańsku. O 9:30 stawili się nasi specjaliści zatrudnieni w ramach projektu POKL "Wsparcie osób GN na rynku pracy – Weź sprawy w swoje ręce”, w składzie: Ola Pakólska, Agata Sobiecka i Asia Samuła – doradczynie zawodowe, Marta Kocon – tłumacz języka migowego, Ola Piotrowska – tłumacz przewodnik, instruktor orientacji przestrzennej; nie zabrakło również koordynatora projektu naszego makroregionu Andrzeja Ciechowskiego. Specjaliści udzielali porad dotyczących zatrudnienia, oraz wspólnie z naszymi Beneficjentami odwiedzali inne stoiska w poszukiwaniu dla nich pracy. Marta oferowała swoją pomoc w “miganiu” wszystkim potrzebującym alternatywnych metod w komunikowaniu się.Osoby odwiedzające nasze stanowisko z zaciekawieniem pytali czym się zajmujemy, jak pomagamy; chętnie odpowiadaliśmy na wszystkie pytania. Wykorzystaliśmy też okazję do rozwieszenia informacji na temat wolontariatu w Pomorskiej Jednostce TPG.Targi zakończyły się dla nas sukcesem – nawiązaliśmy kontakty z innymi organizacjami i instytucjami oraz pozyskaliśmy nowego beneficjenta, pana Kazimierza.
Tekst i zdjęcia: Ola Piotrowska

wtorek, 13 października 2009

Depesza o Sesji Rehabilitacyjno – Integracyjnej w Borach Tucholskich

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zostało założone, aby nieść pomoc osobom, które mają uszkodzone oba podstawowe zmysły — wzrok i słuch. Ludzie odbierający świat w kolorach i dźwiękach często nie wiedzą, że takie osoby istnieją. Chcemy pomagać im zarówno w codziennym funkcjonowaniu ale również w osobistej i zawodowej samorealizacji a także w budowaniu poczucia własnej wartości.

Od stycznia 2009 roku realizujemy Projekt POKL „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy”. Jednym z jego zadań jest wyszukiwanie osób z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu – aby dotrzeć do ich świata ciemności i ciszy, aby zapewnić im wieloprofilową rehabilitację i pomoc. Z doświadczenia wiemy, że ta złożona niepełnosprawność występuje znacznie częściej niż się powszechnie wydaje.

Dlatego w dniach 16 – 18 października Pomorska Jednostka Wojewódzka TPG oraz Makroregion Północno – Zachodni Projektu organizują kolejną, VII już Sesję Rehabilitacyjno – Integracyjną dla osób głuchoniewidomych. Lubiących wyzwania Beneficjentów, specjalistów i wolontariuszy z Pomorskiej, Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG – tym razem droga zaprowadzi do zagubionego w Borach Tucholskich, zaprzyjaźnionego Siedliska nad Wdą.

Celem wyjazdowego spotkania jest zdobywanie umiejętności współpracy w grupie, zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej i czynności codziennych wykonywanych poza miejscem zamieszkania, nauka sprawności przydatnych do przygotowania spotkań towarzyskich, wspólna zabawa a także przeprowadzenie badań okulistycznych, audiologicznych i dobór pomocy optycznych dla Beneficjentów Projektu.

Wykonanie badań będzie możliwe dzięki życzliwości kierownictwa Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Dobry Brat” w Osieku, które z pełnym zrozumieniem i zaangażowaniem potraktowało naszą propozycję i zapewniło pomieszczenia do przeprowadzenia badań, dokładając w prezencie pyszny obiad dla wszystkich Beneficjentów i specjalistów. Ogromną pomoc uzyskaliśmy również od Pani Stanisławy Kurowskiej, Wójta Gminy Osiek, która zapewniła bezpłatną podróż naszym podopiecznym na badania do Osieka, od pp Danuty i Tadeusza Łangowskich z Wielbrandowa, którzy wspomagają nas organizacyjnie i materialnie oraz od Pana Brzózki, który po preferencyjnych cenach przewiezie naszych Beneficjentów na trasie Gdańsk – Stara Rzeka. Tam właśnie od 16 do 18 października odbędzie się Sesja Rehabilitacyjna – w zaprzyjaźnionym gospodarstwie pp. Ewy i Wiesława Ząbek, którzy z otwartym sercem przyjmą i będą gościć osoby głuchoniewidome.

Kierując się mottem, które wyznacza naszą drogę od początku działalności – „Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił” i wdzięczni losowi za spotkanie ludzi dobrej woli – my także postanowiliśmy zrobić coś dobrego dla innych. Razem z naszymi podopiecznymi, ze wszystkich badań będą mogli skorzystać nieodpłatnie – w ramach „białej soboty” – mieszkańcy Gminy Osiek.

Patrząc z radością na działania tylu osób o wrażliwych, otwartych duszach, chętnych do bezinteresownej pomocy – wierzymy, że ziarenko, które zasiejemy wspólnie podczas akcji na rzecz osób niepełnosprawnych – zakorzeni się mocno na gościnnym Kociewiu.

Z poważaniem 
Anna Jurkowska Pomorski Pełnomocnik Wojewódzki
Andrzej Ciechowski Koordynator Makroregionu Północno – Zachodniego
Gdańsk, 12. października 2009 roku

Blog w brajlu

Rok imienia Ludwika Brailla zobowiązuje! Zespół Pomorskiej Jednostki TPG rozpoczyna realizację pomysłu "blog w brajlu". Wszystkie wpisy zostaną wydrukowane w brajlu. Będzie to kronika dla osób nie mających komputera i dostępu do internetu.