piątek, 1 czerwca 2012

Komunikat specjalny

TPG znalazło się w ostatnich dniach w wyjątkowo trudnym położeniu. W związku z tym od dziś do odwołania zmuszeni jesteśmy ograniczyć większość działań – przede wszystkim tych, które wiążą się z koniecznością ponoszenia kosztów. 

Co się stało?
Bezpośrednią przyczyną obecnej trudnej sytuacji jest decyzja PFRON z 23 maja br. – Fundusz zablokował podpisywanie umów ze wszystkimi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz – co za tym idzie – także wypłacanie środków finansowych. Tak długo, jak długo decyzja ta nie zostanie cofnięta, odcięci jesteśmy od głównego źródła finansowania działań nakierowanych na szeroko pojętą aktywizację zawodowo – społeczną osób głuchoniewidomych. 
Oczywiście dalej kontynuowane będą działania w ramach projektu PO KL „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce”, gdyż posiadają one finansowanie niezależne od TPG, niemniej wsparcie to dotyczy tylko beneficjentów projektu.
Nie byliśmy, niestety, przygotowani na taką okoliczność; jest to sytuacja dla nas zaskakująca, więc zmuszeni jesteśmy ogłosić zarządzanie kryzysowe. 

Z czym się to wiąże?
Zarząd TPG podjął decyzje m.in. o:

  • odwołaniu plenerów, warsztatów rehabilitacyjnych, spotkań Sekcji itp.
  • ograniczeniu pracy Jednostek Wojewódzkich do działań bezkosztowych lub prowadzonych niezależnymi zasobami Jednostek (oznacza to też brak środków na usługi tłumaczy-przewodników),
  • znacznym ograniczeniu pracy biura centralnego TPG (w zakresie redukcji etatów i wynagrodzeń),
  • wstrzymaniu procesów strategicznej zmiany, w tym zawieszeniu procesu zatrudniania nowego Dyrektora TPG. 

Każdy z nas ma wpływ na to, jak przetrwamy nadchodzący czas. Wiele zależy od naszego wspólnego zaangażowania, wytrwałości oraz wzajemnego zrozumienia.
Bądźmy dla siebie wsparciem i motywacją do walki o utrzymanie i późniejszy rozwój Towarzystwa.
Jako że nasze problemy mają podłoże finansowe, wdzięczni będziemy za wyrozumiałość i – tam, gdzie to możliwe – wolontariackie zaangażowanie na rzecz środowiska osób głuchoniewidomych.
Jeśli ktoś może sobie na to pozwolić, niewątpliwie pomocne byłyby wpłaty na statutowe cele TPG.

Co dalej?
Wierzymy, że przejście tak trudnego momentu jest możliwe. Wierzymy w racjonalne i rychłe rozwiązanie przez PFRON problemów zewnętrznych, ale też w zrozumienie oraz zaangażowanie nas wszystkich – członków TPG, pracowników, współpracowników, wolontariuszy…
W nas wszystkich drzemie ogromny potencjał wiedzy, umiejętności, doświadczenia – to kapitał najcenniejszy. Wartości, którymi kierowali się założyciele Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i które towarzyszyły nam przez przeszło 20 lat istnienia, są nadal aktualne, żywe – są fundamentem naszej wspólnej pracy dla dobra ludzi głuchoniewidomych.
Wierzymy, że podejmowane obecnie działania pomogą przetrwać kryzys, ale też lepiej przygotowują do nadrobienia strat z niego wynikających. 

O zmianach w obecnej sytuacji poinformujemy.