wtorek, 9 marca 2010

Sprawozdanie ze spotkania Rady Regionalnego Klubu Głuchoniewidomych odbytego w dniu 5.03.2010 r.

1.W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Rady Klubu – Todzia Koziej, Barbara Bielecka i Jerzy Malec a także Ania Jurkowska, Andrzej Ciechowski i Dominika Godlewska.

2.Na pytania zebranych dotyczące kontynuacji Projektu „Wsparcie Osób Głuchoniewidomych na Rynku Pracy” odpowiedział Andrzej Ciechowski. Podkreślił, że nadal trwają negocjacje Centrali TPG z PFRON-em, a także wspomniał o stosunkowo rygorystycznych wytycznych co do osób, które mogłyby zostać objęte wsparciem. W głównej mierze projekt obejmowałby osoby, które rokują nadzieję na znalezienie pracy, stażu zawodowego albo chciałyby kontynuować naukę.

3.Ania Jurkowska zrelacjonowała przebieg oraz omówiła koszty niedzielnego kuligu, a także przedstawiła propozycje kolejnych spotkań integracyjnych. W najbliższym czasie planowane jest:
  • spotkanie wiosenne – wzorem ubiegłorocznego spotkania na terenie ogródków działkowych,
  • spotkanie letnie – zwiedzanie Gdańska kajakami,
  • wycieczka drezynami.
4.Podczas wspomnianych spotkań odbędą się wybory króla i królowej danej Pory Roku. Konkurs zapoczątkowany jesienią w Starej Rzece i kontynuowany na kuligu, ma stać się nową tradycją Pomorskiej Jednostki TPG.

5.Oprócz całodziennych spotkań integracyjnych planowane są także wyjścia okolicznościowe i imprezy kulturalne, np. zwiedzanie Dworu Artusa, koncert w Filharmonii na Ołowiance.

Przedstawiciele Rady Klubu bardzo przychylnie ustosunkowali do w/w propozycji dokładając także własne pomysły wspólnych wyjść do parku czy Katedry Oliwskiej.

6.Rada Klubu w porozumieniu z Anią Jurkowską ustaliła harmonogram cyklicznych spotkań Członków Klubu Osób Głuchoniewidomych. Spotkania odbywać się będą w każdy 2-gi i 4-ty piątek miesiąca od godz. 16 w biurze Pomorskiej Jednostki TPG (budynek Spółdzielni Niewidomych Sinol, przy ul. Bażyńskiego 32, pokój 226).

Wszystkie te spotkania będą miały charakter towarzyski, przy czym podczas
ich trwania chętne osoby będą mogły wziąć udział w następujących zajęciach:
  • 2-gie piątki miesiąca: nauka alfabetu Lorma i języka migowego,
  • 4-te piątki miesiąca: nauka czynności dnia codziennego, zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej.
7.W piątkowych spotkaniach będą mogli wziąć udział wszyscy chętni Podopieczni oraz wolontariusze PJW TPG. Pierwsze spotkanie odbędzie się o 9 kwietnia 2010 roku o godz. 16. O jego terminie członkowie klubu zostaną także poinformowani telefonicznie.

8.Jerzy Malec wysunął propozycje utworzenia biblioteki książki mówionej; jednocześnie zobowiązał się dostarczyć nagrany na płytach DVD księgozbiór do biura PJW TPG. Z biblioteki skorzystać będzie można podczas piątkowych spotkań.

Na tym spotkanie zakończono.

Notowała: Dominika Godlewska