środa, 17 marca 2010

12 miesięcy pełne POKLu w Pomorskiej Jednostce TPG

Rocznice są dobrą okazją do podsumowań – niedawno minął rok gdy zakończyliśmy pierwszy miesiąc realizacji Projektu „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy”. Patrząc z perspektywy czasu - był to rok pod wieloma względami wyjątkowy. Przede wszystkim dlatego, że jako Jednostka Wojewódzka TPG, stanęliśmy przed nieznanym, nowym wyzwaniem – mieliśmy wspomagać Makroregion Północno – Zachodni w realizacji Projektu. Dla młodej, funkcjonującej zaledwie od roku Jednostki – z jednej strony to wielkie wyróżnienie ale także ogromna odpowiedzialność.
Odnalezienie się w „nowej rzeczywistości”, związanej z realizacją Projektu POKL, z pewnością nie było łatwym zadaniem – byliśmy siedzibą makroregionu i obok działań Jednostki, pojawiły się dodatkowe, nowe obowiązki. Musieliśmy wspólnie się zastanowić jak podzielić pracę – wszystkie osoby związane z Pomorską Jednostką były zatrudnione w Projekcie (jako koordynator makroregionu, rehabilitanci, tłumacze - przewodnicy). Ale udało się wypracować „złoty środek” - wszyscy, przez cały rok pracowali również jako wolontariusze – udzielali wsparcia osobom głuchoniewidomym a także działali na rzecz Jednostki, m.in. jej promocji. Wspólnie pracowaliśmy i wspieraliśmy się.
Połączenie sił kadrowych i finansowych sprawiło, ze nasi Podopieczni bardzo zyskali na tym, że byliśmy siedzibą makroregionu, że realizowaliśmy Projekt. Największe plusy – to przede wszystkim: ogromna ilość godzin rehabilitacji, jej różnorodność, systematyczność, właściwie stały kontakt z nami, możliwość docierania do coraz większej ilości głuchoniewidomych (do tej pory wiedzieliśmy, że takie osoby są – po weryfikacji przez urzędy powiatów, gmin, miast, lub z innych źródeł – ale Jednostka nie miała funduszy aby te osoby odwiedzić, porozmawiać, nawiązać kontakt; a większość naszych Podopiecznych to mieszkańcy województwa; z samego Trójmiasta mamy mało osób). Projekt stworzył wiele nowych możliwości rehabilitacji, co ogromnie mnie cieszy.
Z radością i satysfakcją obserwowaliśmy systematycznie powiększające się grono członków Klubu Regionalnego Osób Głuchoniewidomych. W roku poprzedzającym Projekt mogliśmy pomagać tylko jednej osobie – ponieważ znaliśmy tylko Ryszarda. Dzięki współpracy z Projektem, dotarliśmy na Pomorzu do ponad 70 osób, z którymi obecnie utrzymujemy stały kontakt. Zależy nam bardzo aby członkowie naszego Klubu mogli się jak najczęściej spotykać, aby wzajemnie się poznawali, zawierali przyjaźnie, wspólnie dzielili radości i smutki. Dotarcie do tak licznego grona osób głuchoniewidomych uważam za nasz największy sukces. Ale było ich z pewnością jeszcze więcej:
  • poznanie wielu specjalistów potrafiących pomagać osobom GN,
  • pozyskanie wolontariuszy spośród specjalistów zatrudnionych w Projekcie,
  • możliwość zorganizowania systematycznych spotkań (sesji), które zaowocowały integracją środowisk – zarówno osób GN jak i specjalistów,
  • dzięki sesjom wyjazdowym dokonaliśmy ogromnej promocji TPG a także poznaliśmy osoby „w terenie” chętne do współpracy z nami,
  • podczas „białych sobót” mogliśmy udzielić konkretnej pomocy okulistycznej, audiologicznej oraz dobrać pomoce optyczne mieszkańcom gmin, które nas gościły,
  • specjaliści nabyli doświadczenie w rehabilitacji osób GN,
  • doskonaliliśmy umiejętności organizacyjne,
  • utworzyliśmy i aktywnie prowadzimy blog Pomorskiej JW.
  • co najmniej ¾ kadry nie miało żadnego doświadczenia w pracy z osobami GN. Mimo, że radziliśmy sobie z barierami komunikacyjnymi, to kilkoro specjalistów podjęło naukę języka migowego. Również niektórzy Beneficjenci, zainspirowani postawą specjalistów, także wyrazili chęć nauki lub doskonalenia swoich umiejętności w tym zakresie.
Mam nadzieję, że dzięki uczestnictwu Jednostki w realizacji Projektu, staliśmy się bardziej widoczni i rozpoznawalni – jeszcze rok temu prawie nikt na naszym terenie nie słyszał o TPG. Miniony rok był także wyjątkowy ze względu na intensywność – myślę, że ilość wykonanych w tym czasie zadań jest wyjątkowa. Proponuję retrospektywną zabawę – niech poniższe wycinki maili przypomną działania tym, którzy mieli szczęście czynnie uczestniczyć w życiu Jednostki i Projektu a obserwatorom przybliżą sukcesy i radości z tego wynikające ale też kłopoty i troski, z którymi zmierzyliśmy się w tym ciekawym i pięknym okresie :).

Tekst: Anna Jurkowska

2009-02-02 Andrzej Ciechowski:
Witam na POKLadzie!
Zaczął się ten niezły rejs:). To, co jeszcze niedawno wydawało się odległe, od 1 lutego dotyczy nas bezpośrednio. Uczestnicy weekendowego szkolenia poczuli atmosferę zaangażowania i zapału wykonawców, ich niezliczone pomysły ale też poznali niełatwe procedury zastosowane w projekcie. [...]

2009–02-03 Andrzej Ciechowski:
Dobry wieczór :)
Znamy już termin I Odprawy organizacyjnej: poniedziałek 9 lutego godz. 14.30. Miejsce: Biuro Pomorskiej JW.[...]… Będziemy mieli kilka dni na oswojenie się z dokumentami i nabranie odwagi na zadawanie pytań; żadne nie zostanie nie wyjaśnione:).

2009-02-15 Andrzej Ciechowski:
Witam powalentynkowo! Mam nadzieję, że ten dzień był dla wszystkich wypełniony dobrymi emocjami!
W całym tygodniu nabieraliśmy rozpędu w naszej nowej przygodzie związanej z PO KL. Pozyskaliśmy 6 beneficjentów; jest to ilość rokująca wykonanie zamierzonych na luty zadań, natomiast cieniutko wygląda to w rozliczeniu wypracowanych godzin: tutaj realizacja wynosi zaledwie 10 %.

2009-03-04 Andrzej Ciechowski:
Witam serdecznie w nowym miesiącu na POKLadzie!
Dziękuję za zaangażowanie w proces weryfikowania, diagnozowania i Rehabilitacji naszych podopiecznych i beneficjentów. Nałożone zadania wykonaliśmy prawie całkowicie a niekiedy z nawiązką. Nowy miesiąc rozpoczynamy w składzie niezmienionym (dobrej drużyny się nie wymienia):) Sukcesem zakończyła się I Wyjazdowa sesja rehabilitacyjno – promocyjna na Kociewiu: w jednym miejscu spotkało się i pracowało 6 osób GN i pięciu specjalistów. Tempa nie zwalniamy[...]Pozdrawiam serdecznie, życzę sukcesów i satysfakcji w naszej pracy

2009-03-16 Andrzej Ciechowski:
Witam, Przesyłam ostateczny (zapewnia Centrala) szablon Dziennika BO.[..]

2009-03-29 Andrzej Ciechowski: (po drugiej sesji rehabilitacyjnej)
Witam po bardzo pracowitym tygodniu!
To były dni po brzegi wypełnione zadaniami, pomysłami i wrażeniami. Ale warto było, bo finał okazał się bardzo owocny zarówno dla beneficjentów jak i organizatorów. Dzięki ogromnej ofiarności specjalistów oraz wolontariuszy udało się zakończyć prace remontowe i dekoracyjne naszego biura. Mogliśmy bez odrobiny zażenowania przyjąć gości z Wielkopolski i z naszego województwa. [...]Dziękuję wszystkim (ale wierzę, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa:))

2009-04-06 Andrzej Ciechowski:
Witam bardzo!
Jest kilka okoliczności przemawiających za potrzebą zorganizowania III Sesji :):).O tym oraz innych tematach będziemy rozmawiać na spotkaniu w czwartek o godz. 13.30. Pomorskich specjalistów zapraszam do biura a pozostałych do skypa.

2009-04-13 Andrzej Ciechowski:
Ustalam dodatkowe zadania związane z dojazdem oraz przewiezieniem osób, sprzętu i materiałów na III Sesję rehabilitacyjną w Słupsku. Program sesji jest w załączonym pliku. [...]

2009-05-05 Andrzej Ciechowski:
[...]Za nami 3 miesiące wytężonej ale za to bardzo owocnej współpracy. Kwiecień był równie obfity – jak marzec – w ilość beneficjentów i godziny wsparcia. Pracowaliśmy też w takim samym składzie; przybyły jedynie dwie tłumaczki – przewodniczki, na co dzień Pełnomocnicy JW. Zespół konsoliduje się i może zmienić się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Taka okoliczność wkrótce nastąpi: od maja Martyna postanowiła w całości poświęcić się macierzyństwu; życzymy szczęśliwego finału, czekamy na radosne wieści ze Szczecina :).
KILKA LICZB: 48 osób GN zadeklarowało uczestnictwo w naszym projekcie. Beneficjentom tym udzielało wsparcia blisko 20 specjalistów zatrudnionych w trzech województwach. Beneficjenci i specjaliści „spędzili ze sobą” prawie 1100 godzin. W poszczególnych miesiącach wsparcie otrzymało: 20 BO w lutym, 29 w marcu i 32 w kwietniu. Z powyższego wynika, że w kwietniu NIKT NIE ODWIEDZIŁ 16 beneficjentów. Dlatego załączam poniższą tabelkę i ustalam
PRIORYTETY W MAJU: każdy analizuje tabelkę i przypomina sobie uzgodnienia poczynione z BO i planowane zamierzenia w zakresie rehabilitacji, badań, sprzętu, zaleceń po warsztatowych, itp. Przyszedł czas składanie wniosków dot wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny, sporządzania list rankingowych właśnie na sprzęt i uczestnictwo w warsztatach. Od następnego tygodnia cykliczne spotkania rozpocznie „Zespół kwalifikacyjny sprzętu rehabilitacyjnego i warsztatów”. [...] Wszyscy specjaliści, a przede wszystkim osoby sporządzające kwestionariusze, zobowiązane są do udzielania pomocy Zespołowi. Szczegóły na te tematy oraz niespodzianka z dziedziny PR omówione będą na
ODPRAWIE W ŚRODĘ, na którą zapraszam o 14.30. Tam też wstępnie ustalimy podział godzin oraz miejsce i zakres kolejnej sesji edukacyjno – rehabilitacyjnej.
Pozdrawiam i zapraszam do analitycznej lektury tabelki[...]

2009-05-20 Andrzej Ciechowski:
Witajcie! Przesyłam tabelkę, którą proszę odesłać do jutra. Każdy specjalista wpisuje do kolumny „godziny przepracowane” przewidywane wykonanie. W niektórych specjalnościach istnieje możliwość zwiększenia ilości, dlatego proszę korygować zarówno w dół jak i w górę

2009-06-03 Andrzej Ciechowski:
[...]Założone cele osiągnęliśmy również podczas kolejnej – IV już sesji rehabilitacyjnej, którą przeprowadziliśmy pod hasłem „sesja edukacyjno – integracyjna”. Edukacyjna – bo dzięki Stanisławowi – Prezesowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego MORENA !, poznaliśmy historię ogrodu, jego odmienności klimatyczne i topograficzne, zwiedziliśmy fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. A w parku – pozostałości nasypu kolejowego i resztki wiaduktów, pod którymi blisko 70 lat temu przejeżdżał Oskarek ze swoim blaszanym bębenkiem, zmierzając z Wrzeszcza do Bysewa do swojej ukochanej Babci opatulonej zawsze w 7 spódnic :). To również ulubione miejsca pieszych wędrówek Gintera Grassa – genialnego autora „Blaszanego bębenka”. O części integracyjnej można jeszcze więcej napisać ale na to jest miejsce w naszym blogu – zapraszam dziennikarzy amatorów do sporządzenia notatki, jest sporo zabawnych a zarazem dokumentalnych zdjęć.[...]

2009-06-16 Anna Jurkowska:
Witam,
załączam program spotkania na sobotę - oczywiście poszczególne pozycje mogą się trochę poprzesuwać ale zarys jest. Plan będzie dość napięty, na zabawy zaplanowałam 1,5 godz i mam nadzieje, że to wystarczy - inaczej nie dotrzemy na czas na ostatni w sobotę koncert organowy (g.15). Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?[...]. Marika z pewnością dopracuje wyśmienite menu:) . Czy ustaliliśmy kto ściąga piosenki do konkursu karaoke? W tej sprawie najlepiej kontaktować się bezpośrednio z Andrzejem.Myślę, ze wszystkie szczegóły omówimy jeszcze w piątek przygotowując salę WTZ. Kto może - zapraszamy jak najwcześniej.[...]

2009-06-17 Anna Jurkowska:
Dziś trochę informacji o postępach dot. przygotowań do sobotniego spotkania.
Marika opracowała menu na obiad - decyzja zapadła - będzie zupa ogórkowa i pieczywo.W piątek po południu wspólnie z Anetą zajmą się gotowaniem.
Jutro prawdopodobnie uda się zebrać resztę materiałów do wykonania totemów (kije, druty, folie, ścinki, frędzle, itp. - zachęcam również do przynoszenia różnych materiałów - wszystko się przyda).

2009-06-21 Anna Jurkowska:
Witam, bardzo wszystkim dziękuję za ogromny wkład pracy w przygotowanie sesji, przeprowadzenie jej i wszystkie prace porządkowe. A także za wspaniałą pracę TP. Myślę, ze wczorajszy dzień należał do udanych:) a osoby GN, które do nas wczoraj przyjechały wyjechały uśmiechnięte i pełne wrażeń.
A zupa była pyszna:) [...]

2009-06-29 Andrzej Ciechowski:
Jeszcze nie zamknęliśmy czerwca a już trzeba myśleć o lipcu. Z poniższej tabelki widać, że wakacje w tym roku nie są dla nas :). [...]Do zespołu doszło kilku nowych specjalistów – czas poznać się. Jak zawsze, znajdzie się parę spraw godnych pochwały a zasługujące na inną ocenę zostaną omówione indywidualnie :) [...]

2009-07-01 Andrzej Ciechowski:
[...] Przypominam o jutrzejszym spotkaniu; kto nie może przyjść – wskazuje osobę, która będzie odpowiedzialna za przekazanie nieobecnemu spraw ustalonych na odprawie. Załączam dokumenty, na których pracujemy w lipcu – ważne jest nazewnictwo plików!! [...]

2009-07-06 Ania Jurkowska:
[...] Wyjazd do Starej Rzeki zbliża się już szybko i cieszy:). Serdecznie Was tam zapraszam po ciężkim, długim i bardzo pracowitym roku. nie obiecuję, ze tak zupełnie nie będziemy pracować... ale bawić będziemy się na pewno.[...]

2009-07-09 Ania Jurkowska:
[...] na początek gratulacje dla Mariki - jest po obronie i mamy nowa Panią Magister:)
Dziś był również pracowity dzień dla wielu osób - Rysiu miał pierwsza lekcję języka migowego z Martą; Jacek, Andrzej i ja woziliśmy z Pfronu darowane krzesła i drukarki, udało się na szczęście podpisać też umowę i mamy to z głowy.[...]

2009-07-20 Marika Wąs:
[...] Właśnie jesteśmy z Jackiem po udanej wizycie u nowych beneficjentów. [...] Teraz ogłoszenie do wszystkich!!!!!!! Czwartek - Do biura przyjadą beneficjenci z daleka ( na badania) i są bardzo chętni na spotkanie ze specjalistami, więc jeśli ktoś z Was może się w tym dniu spotkać to byłoby fajnie – doradca zawodowy, prawnik, psycholog, dobór pomocy optycznych. [...] Jacek i ja pojedzimy do okulisty i protetyka. To tyle co wiem z pierwszych potrzeb tych osób. Andrzeju, jak się za bardzo porządziłam to sprostuj:)

2009-08-20 Andrzej Ciechowski:
Przesyłam pakiet organizacyjny VI Sesji Rehabilitacyjno – Integracyjnej. Zapraszam jednocześnie na Międzyregionalną Olimpiadę Sportową Osób Głuchoniewidomych w Konkurencjach Przeróżnych. Przybywajcie z Rodzinami, przyjaciółmi – również z tymi na czterech łapach :). Krysiu! Dziękujemy za gogle – pozwolą na rozegranie dodatkowych konkurencji. Strasznie cieszymy się też z prezentów – niespodzianek – już widzę zbieranie autografów na daszkach :).Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia

2009-08-24 Andrzej Ciechowski:
Serdecznie – w imieniu Ani oraz własnym – dziękuję za ogrom pracy włożonej podczas przygotowania tej wyjątkowej sesji oraz zaangażowanie podczas jej trwania. Szczególnie sobotnie wydarzenia wymuszały wzniesienie się na wyżyny umiejętności organizacyjnych na każdym etapie – od kulinarnych poczynając, na techniczno – organizacyjno – ceremonialnych kończąc. Zainteresowanie startem w każdym konkursie było tak wielkie, że tylko dzięki operatywności kapitanów drużyn udało się ograniczyć ilość zawodników do naszych możliwości organizacyjnych.

2009-08-25 Joanna Hryniuk:
Oj tak:) Pomorzanie w sobotę wygrali i gratulujemy:) ale nie zapominaj, że nasz Jacek wygrał w piątek pojedynek na lewą rękę z Tobą Andrzeju:)

2009-08-29 Andrzej Ciechowski:
Oj, wyjątkowo ociężale spływają dokumenty sierpniowe; folguję tylko ze względu na pracowity miesiąc :). Sobota jest ostatnim dniem przyjmowania plików elektronicznych, dokumenty papierowe muszą dotrzeć do biura do 14.00 w poniedziałek.

2009-09-02 Andrzej Ciechowski:
W sierpniu – zgodnie z hasłem POKL – ZNOWU PRZEKROCZYLIŚMY GRANICE :). Udzieliliśmy ponad 700 godzin wsparcia naszym Beneficjentom. [...] Jest równie cenne, że w czasie tak pracowitego miesiąca potrafiliśmy zorganizować świetną, nowatorską imprezę – Olimpiadę Sportową Osób Głuchoniewidomych w Konkurencjach Przeróżnych. Już sama nazwa wskazywała, że ma to być połączenie zdrowej rywalizacji, toczonej podczas niekonwencjonalnych zawodów, ze wspólną, integrującą zabawą. [...] Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pomoc w zorganizowanie pionierskiego przedsięwzięcia, które, mam nadzieję, dalej będzie się rozwijało. Tym bardziej, że pozyskaliśmy solidnego sojusznika – Zachodniopomorzan; pozdrawiamy Was, liczymy na rewanż :).
Ostatnie miesiące projektu oraz życia w TPG będą niemniej intensywne – ale o tym podczas NARADY W CZWARTEK 3. WRZEŚNIA 0 14.30! Dla specjalistów „niepomorskich” możliwa jest telekonferencja skypowa.
Tradycyjnie załączam propozycje podziału godzin na wrzesień; zmiany dopuszczalne, proszę je sygnalizować (tylko nie na 3 dni przed końcem m-ca:)). W załączeniu także db, dbz, kcp, kz (wraz z dokumentami towarzyszącymi).

2009-09-19 Andrzej Ciechowski:
Piszę jeszcze z Borów Tucholskich ale sprawa już zupełnie związana z naszą pracą. Pobyt na Kociewiu wykorzystałem do ostatecznego uzgodnienia spraw związanych z VII Sesją. [...] Pozostałe szczegóły organizacyjne omówimy na odprawie 1 października. Pozdrawiam serdecznie, cieszę się z rychłego usłyszenia / spotkania :)

2009-10-12 Andrzej Ciechowski:
Witajcie Orły Moje!
Długo się nie widzieliśmy :( . Powód był jeden: trzeba było odłożyć wszystko, żeby zdążyć z wnioskami o sprzęt rehabilitacyjny dla naszych beneficjentów! Termin upływał o północy. [...]
Potem kilka godzin oddechu i.. całą parą na VII Sesję – plany są, transport jest, nocleg czeka, kasa na jedzonko zabezpieczona, u sponsorów w Bydgoszczy liczą kapustę i mięso, w Dobrym Bracie groch się moczy, w Zelgoszczy i Wielbrandowie kury się niosą na niedzielną jajecznicę.. jeszcze tylko tysiąc spraw i za 6 dni boski zapach pieczonych ziemniaków, ich ogrzewająca dłonie gorączka, kąpiący na ognisko tłuszcz z kiełbasek, jakiś schłodzony lub gorący napój no i wieczorem karaoke (a może tańce – ale nad tym myśli Naczelny K-O:)).Chce się żyć :):)

2009-10-13 Andrzej Ciechowski:
Do specjalistów, uczestników, obserwatorów ostatnich targów pracy w Hali AWFiS: potrzebna 5-cio zdaniowa relacja na bloga. Start!:)

2009-11-02 Andrzej Ciechowski: (o wyjeździe do Starej Rzeki)
[...]Październik będzie też kojarzył się z niezapomnianym „kartoflowym weekendem” w Starej Rzece ale to oddzielny rozdział, o którym sporo na naszym blogu a niebawem też na stronie tpg.[...]

2009-11-27 Andrzej Ciechowski:
Nadszedł czas oceny naszej pracy w projekcie! Na ewaluację składają się dwie ankiety: dla specjalistów i dla beneficjentów. Każdego specjalistę – oprócz wypełnienia swojej ankiety – proszę o zainteresowanie tematem co najmniej jednego beneficjenta.

2009-12-01 Andrzej Ciechowski:
Nadchodzi czas podsumowań i rozliczeń; dobrze zaczęliśmy – warto równie doskonale zakończyć nasz kilkumiesięczny wysiłek. Przygotowaniem do sprawnego lądowania będzie odprawa (przedostatnia?) w piątek 4 grudnia o godz 15. Pomorskich specjalistów zapraszam do biura, pozostałych do skypa.

2009-12-05 Andrzej Ciechowski:
Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu; było owocne merytorycznie a akcent Mikołajkowy wprowadził konwencję nieco mniej oficjalną :). [...] Jedną część spotkania poświeciliśmy omówieniu 10-cio miesięcznej pracy a w kolejnej była mowa o perspektywach kontynuowania projektu. [...]

2009-12-24 Andrzej Ciechowski:
Dziękując za wszystko dobre, co wydarzyło się w tym niesamowitym, wypełnionym debiutami roku – życzę spełnienia wszystkiego, co znalazło się na gałązkach załączonego drzewka – symbolu życia, naszej współpracy, zjednoczonego celu. Życzę udanego, zasłużonego odpoczynku. Wesołych Świąt :)

Wybór maili: Kamila Skalska