poniedziałek, 3 sierpnia 2009

Program VI Sesji Rehabilitacyjno - Integracyjnej w Gdańsku

TERMIN:
21 i 22 sierpnia 2009 roku
MIEJSCE:
pomieszczenia Pomorskiej JW., Warsztatu Terapii Zajęciowej i stadion sportowy Uniwersytetu Gdańskiego
UCZESTNICY:
beneficjenci z woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego (ok 15 osób)
Podopieczni Regionalnych Klubów GN PJW i ZJW (ok. 30 osób)
specjaliści, T-P, TJM (ok. 15 osób)

Dzień I (piątek):
11:00 przyjazd Zachodniopomorzan
11:45 posiłek
12:30 – 1730 udzielanie wsparcia beneficjentom Projektu POKL w zakresie:
  • doradztwo zawodowe
  • doradztwo prawne
  • doradztwo ds. sprzętu
  • poradnictwo psychologiczne
  • rehabilitacja
  • badania okulistyczne
  • dobór pomocy optycznych
  • badania audiologiczne
18:00 obiadokolacja
18:45 wyjazd do Sopotu (SKM), spacer po Monciaku i Sopockim Molo
20:30 przemarsz brzegiem morza do Jelitkowa
21:00 nocne zwiedzanie wystawy Rzeźby z Piasku "Duch Gdańskiej Architektury”
22:30 przejazd tramwajem do miejsca zakwaterowania
23:00 nocleg na Sali WTZ

Dzień II (sobota)
9:00 śniadanie
10:00 otwarcie spotkania integracyjnego Regionalnych Klubów GN
11:00 – 1430 zabawy, konkursy, turnieje międzyklubowe (m.in. mecz piłką dźwiękową, kręcioła, przeciąganie liny, warcaby)
15:00 ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów
15:30 obiad
16:30 zakończenie spotkania

Opracował: Andrzej Ciechowski
Gdańsk, 2009-08-03