piątek, 24 kwietnia 2009

"Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy"

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:

Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy

Celem projektu jest wsparcie osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu (w tym osób, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności) w wieku 16-60 lat poprzez:

1. POMOC W WYPOSAŻENIU W SPRZĘT REHABILITACYJNY

- pomoc w uzyskaniu dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego (m.in. komputery z oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabo widzących, aparaty słuchowe i systemy FM wspomagające słyszenie),
- doradztwo w doborze aparatów słuchowych, urządzeń wspomagających odbiór dźwięków, pomocy optycznych, oprogramowania komputerowego i innego sprzętu rehabilitacyjnego.

2. REHABILITACJĘ

- zajęcia rehabilitacyjne – zajęcia z orientacji przestrzennej i poruszania się z białą laską, zajęcia ułatwiające wykonywanie codziennych czynności, ćwiczenia usprawniające widzenie i słyszenie,
- konsultacje z okulistą i/lub protetykiem słuchu,
- wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, doradcy w zakresie prawa pracy,
- 2-tygodniowe warsztaty / turnusy rehabilitacyjne,
- możliwość rehabilitacji w miejscu zamieszkania,
- szkolenia komputerowe.

3. AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ ( dla zainteresowanych)

- szkolenia zawodowe,
dla osób, które chciałyby się przekwalifikować, rozpocząć, czy też ponownie podjąć pracę zawodową;
- pomoc w znalezieniu stażu i/lub pracy.
(dla osób, które zdecydują się podjąć takie wyzwanie przy pomocy TPG)

4. INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ

- nauka alternatywnych metod komunikacji (m.in. alfabet Lorma, pismo Braille’a, język migowy, daktylografia),
- spotkania środowiskowe,
- możliwość zawierania nowych znajomości.

Okres udzielania wsparcia : luty 2009 do styczeń 2010 r.
Zasięg: cała Polska (większość działań koordynowanych regionalnie)
Udział bezpłatny !!!
UWAGA!
Przy realizacji wszystkich wyżej wymienionych form wsparcia zapewniamy usługi tłumaczy-przewodników oraz tłumaczy języka migowego.

Powstanie Pomorskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG w Gdańsku

Od stycznia 2008r., w ramach rozwoju Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, została powołana Pomorska Jednostka Wojewódzka TPG, której celem jest wypełnianie założeń statutowych w odniesieniu do głuchoniewidomych mieszkańców naszego regionu a przede wszystkim uaktualnienie ewidencji oraz organizowanie:
  • opieki i pomocy wolontariuszy,
  • wsparcia psychologicznego,
  • cyklicznych spotkań,
  • szkoleń i rehabilitacji,
  • pomocy prawnej.
Gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami:
Pomorska Jednostka Wojewódzka
Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
ul. Bażyńskiego 32; 80-309 Gdańsk
pomorskie@tpg.org.pl
tel. 0-509 611 305
Pomorski Pełnomocnik Wojewódzki: Anna Jurkowska
Informacje na temat powstania jednostki w formacie PDF

Towarzystwo Pomocy GłuchoniewidomymTowarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) to jedyna w Polsce Organizacja Pożytku Publicznego opiekująca się osobami niepełnosprawnymi z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Od początku istnienia (1991 rok) TPG zrzesza znakomitych polskich naukowców, lekarzy, rehabilitantów, pedagogów oraz najlepiej zrehabilitowane osoby głuchoniewidome, które pracują nad polepszaniem jakości życia osób dotkniętych sprzężoną niesprawnością wzrokowo - słuchową.
W 2006 r. zostało uhonorowane międzynarodową nagrodą Roosevelta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pomocy osobom niepełnosprawnym. Realizowany przez TPG projekt zatrudniania młodych osób głuchoniewidomych wygrał w 2005 r. konkurs "Dobre Praktyki".

a w 2009 roku:

"Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy" - to innowacyjny projekt aktywizacji zawodowej osób ze sprzężoną niepełnosprawnościąwzrokowo-słuchową realizowany przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomymw partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa, tel./fax 22 635 69 70
http://www.tpg.org.pl/
e-mail: tpg@tpg.org.pl,
nr konta: PEKAO S.A. XI O/Warszawa54 1240 1138 1111 0000 0209 2238
TPG jest organizacją pożytku publicznego