czwartek, 12 sierpnia 2010

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ DREZYNOWĄ

Chcemy poznać:
  • historyczne miejsca dawnego Wolnego Miasta Gdańska,
  • bogatą historię polskiego kolejnictwa,
  • dawne trasy Północnego Okręgu Kolei Państwowych zagospodarowane przez kolej drezynową.
TERMIN: 20 sierpnia 2010 roku
UCZESTNICY: ok. 30 osób – członkowie Regionalnego Klubu Głuchoniewidomych, tłumacze – przewodnicy, wolontariusze
PROGRAM:
9:30
zbiórka uczestników na stanowisku Nr 5 przed dworcem PKS w Gdańsku, ul. 3 Maja – miejsce odjazdu autobusów linii 854, 855 i 856 (nie dotyczy osób dojeżdżających we własnym zakresie)
10:30
spotkanie uczestników w Kolbudach przy bramie kolejowej zakładów RUGBY (dawniej ROLBET) przy ul. Przemysłowej(kierunek Łapino). Jest tam możliwość pozostawienia samochodu.
11:00 - 15:00
przejazd drezynami na trasie Kolbudy – Niestępowo – Kolbudy (w programie ognisko, zawody sprawnościowe, konkurs wiedzy o regionie i kolejnictwie). Szczegóły imprezy drezynowej na www.drezyny.pl
15:30
zakończenie wycieczki, wręczenie nabytych uprawnień, wyjazd z Kolbud

Koszt uczestnictwa: 10 zł od osoby
Szczegóły dojazdu do Kolbub dostępne na www.kolbudy.gd.pl/rozklad.

KOLBUDY - krótki przewodnik

Kolbudy. Wieś położona w gminie Kolbudy w powiecie gdańskim w odległości około 20 km od Pruszcza. Do 20 grudnia 1998 miejscowość była administracyjnie podzielona na dwie części: Kolbudy Dolne (Unter Kahlbude) i Kolbudy Górne (Ober Kahlbude). 

Herb gminy Kolbudy.TARCZA kształtem nawiązuje do tarczy Zakonu Kartuzów a FIGURA HERALDYCZNA CZYLI GODŁO przedstawia budowlę - ¬piec do wytapiania metali wg. ikonografi XVII w. W 1807 r. wieś Kolbudy została włączona do terytorium Wolnego Miasta Gdańska.

Nasza trasa. Biegnie wzdłuż rzeki Radunia, oraz dwóch sztucznych jezior i elektrowni wodnej.
Atrakcje. Podczas podróży czekają na nas przede wszystkim malownicze krajobrazy. W gminie Kolbudy znajdują się m.in. takie atrakcje jak:
• Elektrownie wodne
• Jar Reknicy
• Rezerwat „Bursztynowa Góra”

Drezyny. Drezyna to niewielki, lekki, dwuosiowy pojazd szynowy, o napędzie spalinowym lub ręcznym, przeznaczony do przewozu osób, materiałów i narzędzi przy pracach związanych z utrzymaniem torów.

MIŁEJ PODRÓŻY !


Opracowała: Anna Jurkowska i Sylwia Przybyszewska

Głuchoślepota jako odrębna niepełnosprawność

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku głuchoślepota, czyli równoczesne uszkodzenie narządów słuchu i wzroku, zostanie prawnie uznana za odrębny rodzaj niepełnosprawności i otrzyma oddzielny kod w orzecznictwie o niepełnosprawności. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 4 sierpnia wystosowała do ministra pracy i polityki społecznej dezyderat z prośbą o przyspieszenie prac nad realizacją tego projektu.
Obecnie w orzeczeniach o niepełnosprawności, które są wydawane osobom głuchoniewidomym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wpisywany jest najczęściej jeden z dwóch kodów: 03-L (głuchota) lub 04-O (ślepota). Takie zapisy nie odzwierciedlają faktycznego stanu, w którym znajdują się osoby głuchoniewidome, bo uwzględniają dysfunkcję tylko jednego zmysłu, a drugi uznają za zupełnie sprawny.
W przypadku osób tylko głuchych lub tylko niewidomych występuje tzw. kompensacja (równoważenie jednego działania innym działaniem) wzroku słuchem lub słuchu wzrokiem. A w przypadku osób głuchoniewidomych jest ona albo wykluczona, albo poważnie utrudniona. Jednoczesne występowanie uszkodzeń o różnych stopniach zmysłów słuchu i wzroku wywołuje dla osoby nimi dotkniętej zupełnie inne skutki niż dla osoby z dysfunkcją tylko jednego narządu.
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym walczy już od kilku lat o uznanie w Polsce głuchoślepoty jako oddzielnej kategorii niepełnosprawności i nadania jej oddzielnego kodu w orzeczeniach o niepełnosprawności.(...)


Autor: Magdalena Gajda , Źródło: IntegracjaInfo
Data opublikowania dokumentu: 2010-08-05, 16.09