piątek, 1 maja 2009

IV Sopockie Integracyjne Targi Pracy

30 kwietnia 2009 r. , w godz. 1
0.00 – 13.00 w Hali Stulecia Miasta Sopotu przy ul. Goyki 7 odbyły się IV Sopockie Integracyjne Targi Pracy organizowane przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji oraz Urząd Miasta Sopotu.

Pomorska Jednostka Wojewódzka TPG brała udział w targach by poszukiwać wolontariuszy oraz promować działalność na rzecz głuchoniewidomych w województwie pomorskim. TPG reprezentowała Marta Krużyńska - doradczyni zawodowa w projekcie "Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy". Na targach między innymi zaprosiła do udziału w projekcie dwie osoby głuchoniewidome, które wcześniej nie słyszały o działalności Towarzystwa Pomocy Gluchoniewidomym.

poniedziałek, 27 kwietnia 2009

Trzecia Sesja Rehabilitacyjna w Słupsku

III sesja rehabilitacyjna osób głuchoniewidomych w Słupsku 18 kwietnia 2009 roku

Dobiega końca trzeci miesiąc realizacji projektu POKL ”Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy”. Bazując na doświadczeniach zdobytych w lutym i marcu oraz obserwując ogromne korzyści wynikające z wyjazdowych sesji rehabilitacyjnych – tym razem, zawsze chętnych do podróży specjalistów z Pomorskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG, droga zaprowadziła do Słupska.
Skorzystaliśmy z gościnności Pana Kazimierza Sobczaka – Prezesa Spółdzielni Niewidomych im. Mjr. E. Wagnera w Słupsku, który umożliwił nam bezpłatne korzystanie z Sali wykładowej oraz dwóch gabinetów lekarskich w Przyzakładowej Przychodni Rehabilitacyjnej.

Organizacja wyjazdu była dla nas dużym wyzwaniem. Przygotowania trwały ponad tydzień a przydzielonych przez Koordynatora Regionalnego zadań – mieliśmy do wykonania całe mnóstwo – m.in. zakupy produktów żywnościowych i naczyń jednorazowych, ugotowanie obiadu i upieczenie ciasta oraz przygotowanie termosów, tablic do nauki komunikacji, rzutnika, laptopów, sprzętu rehabilitacyjnego.

18 kwietnia o 5.45 dziewięciu specjalistów wyruszyło z Gdańska pięcioma samochodami. Część z nas zabierała po drodze kandydatów na Beneficjentów projektu z okolic Słupska a zadaniem innych osób było jak najwcześniejsze dotarcie na miejsce i zorganizowanie sesji – rozpakowanie sprzętu, przygotowanie bufetu a także stanowisk pracy dla specjalistów.

O godz. 9 spotkanie rozpoczął i powitał wszystkich gości Koordynator makroregionu północno – zachodniego - Andrzej Ciechowski. Następnie, przy kawie i ciasteczkach, prezentację multimedialną dotyczącą sprzętu rehabilitacyjnego dla osób GN przedstawiła Kamila Skalska. W godzinach od 9.30 do 15.30 udzielaliśmy wsparcia w zakresie: doradztwa zawodowego (Marta Krużyńska), prawnego (Witosław Milewski) oraz ds. sprzętu rehabilitacyjnego (Kamila Skalska) a także rehabilitacji z zakresu: orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego (Marta Pluwak), rehabilitacji wzroku i doboru pomocy optycznych (Anna Jurkowska) a także poradnictwa psychologicznego (Kamila Skalska). Pierwszy kontakt z Beneficjentami nawiązywali rehabilitanci Marika Wąs i Jacek Stojanowski, którzy korzystali z pomocy tłumacza języka migowego (Marta Kocon).

Podczas całego spotkania trwał zorganizowany we współpracy z firmą Altix pokaz sprzętu rehabilitacyjnego. Zainteresowanie budziły także nasze duże tablice komunikacyjne oraz możliwość nauki alfabetu Lorma i daktylografii. Pomocą w tym zakresie służyli wszyscy rehabilitanci. O godz. 14 podaliśmy nasze tradycyjne danie obiadowe – fasolkę (którą odgrzewaliśmy na turystycznej kuchence przywiezionej ze sobą) oraz kawę i ciasto. Po posiłku, Koordynator Andrzej Ciechowski podziękował za gościnność oraz pomoc w organizacji sesji rehabilitacyjnej i na ręce Pani Marzeny Jurczyk złożył dyplom a Beneficjentom wręczył teczki z materiałami dotyczącymi rehabilitacji osób GN oraz TPG.

Podczas spotkania w Słupsku udało nam się zrealizować kilka nowych pomysłów. Po raz pierwszy podczas wyjazdowej sesji rehabilitacyjnej zorganizowaliśmy badania okulistyczne i audiometryczne. Do Słupska przyjechała razem z nami Katarzyna Jaglak – lekarz okulista, która przyjmowała w gabinecie Przychodni Rehabilitacyjnej. Badania słuchu zostały przeprowadzone przez firmę Audiofon – Beneficjenci byli na nie dowożeni do centrum Słupska. Nowością była również możliwość skorzystania przez rodziny pracowników Spółdzielni z badań okulistycznych oraz wsparcia rehabilitanta wzroku w doborze pomocy optycznych.

Zainteresowanie spotkaniem przez osoby GN i ich rodziny przeszło nasze najśmielsze oczekiwania – w jednym miejscu udało nam się zgromadzić 9 Beneficjentów, którzy oprócz badań specjalistycznych mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach rehabilitacyjnych; w ciągu jednego dnia pozyskaliśmy do projektu 6 nowych osób; 21 osób skorzystało z badań okulistycznych a 13 z audiometrycznych; tyle samo dobrało sobie pomoce optyczne.

Bardzo cieszymy się również z kontynuacji i zacieśnienia współpracy ze Spółdzielnią Niewidomych, z Warsztatem Terapii Zajęciowej kierowanymi przez Pana Wiesława Szeląga a także z Kołem Powiatowym PZN oraz Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych działających pod kierunkiem Pana Stanisława Pilarka. To dzięki tym instytucjom i organizacjom zdołaliśmy dotrzeć do tak dużej liczby osób GN ze Słupska i okolic.
Tekst: Anna Jurkowska
Zdjęcia: Kamila Skalska, Marika Wąs

I Sesja rehabilitacyjno – promocyjna na Kociewiu

W ramach realizacji projektu POKL ”Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy”, grupa specjalistów z Pomorskiej Jednostki wojewódzkiej TPG postanowiła energicznie ruszyć ze wsparciem dla swoich podopiecznych poza granice Trójmiasta. W realizacji tego zamierzenia bardzo nam pomogli ludzie o otwartym sercu – Pan Jerzy Szweda - Komendant OSP oraz Pan Sławomir Mikulski – Kierownik Centrum Edukacyjno – Oświatowego, którzy nieodpłatnie udostępnili lokal Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucuminie.

Przygotowania do wyjazdu trwały kilka dni i zaangażowani w nie byli wszyscy specjaliści, którzy mieli uczestniczyć w wyjazdowej, rehabilitacyjnej sesji. Koordynator Regionalny sprawiedliwie rozdzielił między nas zadania, m.in.: opracowanie trasy przejazdu busa, który miał dowieźć na miejsce osoby głuchoniewidome z okolicznych wsi razem z tłumaczami – przewodnikami, zakupienie produktów żywnościowych, spakowanie ich a także naczyń jednorazowych i termosów, przewiezienie do Sucumina tablic do nauki komunikacji, itp. Ponadto poszczególni specjaliści zobowiązani byli do wystarania się i wypożyczenia jak największej ilości sprzętu rehabilitacyjnego przydatnego do przeprowadzenia zajęć oraz prezentacji osobom głuchoniewidomym.

Efektem naszych starań było zorganizowanie 28 lutego 2009 r. zajęć dla 6 osób głuchoniewidomych na Kociewiu. Dla wszystkich były to pierwsze, tak cenne dla samodzielnego funkcjonowania, doświadczenia rehabilitacyjne oraz integracja w obrębie grupy o podobnej niepełnosprawności. Dotarcie do nich z pomocą oraz poznanie ich było możliwe m.in. dzięki otwartości i zaangażowaniu Przewodniczącej Koła Powiatowego PZN w Starogardzie Gdańskim – Pani Bogumile Jurczyńskiej, która doskonale rozumie sytuację osób z dysfunkcja wzroku i słuchu ponieważ sama jest osoba głuchoniewidomą.

Spotkanie, w gwarze kociewskiej, otworzył Koordynator Makroregionu Północno – Zachodniego Andrzej Ciechowski, który przedstawił zebranym założenia naszego projektu i plany z nim związane. Następnie, popijając gorącą herbatę i zajadając się pysznym kociewskim kuchem, obejrzeliśmy prezentację Kamili Skalskiej – naszego doradcy, dotyczącą możliwości zastosowania sprzętu rehabilitacyjnego przez osoby głuchoniewidome.

Kolejnym etapem sesji były zajęcia z poszczególnymi specjalistami: instruktorem orientacji przestrzennej, rehabilitantem wzroku, doradcą prawnym i doradcą ds. sprzętu komputerowego. Marta Pluwak uczyła poruszania się z białą laską oraz z przewodnikiem, Ania Jurkowska prezentowała różne pomoce optyczne i pomagała w ich doborze do indywidualnych potrzeb, Witek Milewski rozwiązywał problemy prawne naszych gości a Kamila Skalska prezentowała i uczyła korzystania ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Dołożyliśmy wielu starań aby każda z zaproszonych osób głuchoniewidomych skorzystała z pełnej gamy proponowanych zajęć.

Zainteresowanie obecnych budziły także duże tablice komunikacyjne i możliwość nauki alfabetu Lorma oraz daktylografii. Pomocą w tym zakresie służyła Ola Piotrowska – tłumacz-przewodnik. Znaleźliśmy również trochę czasu na rozrywkę – graliśmy w domino dotykowe i „kółko i krzyżyk” przystosowane do potrzeb osób słabo widzących oraz prowadziliśmy miłe pogawędki przy stole
Nie obyło się także bez promocji projektu wśród lokalnej społeczności. Na spotkanie zaproszony został redaktor miejscowej gazety oraz Pomorskiego Portalu Informacyjnego. W ten sposób Pomorska Jednostka Wojewódzka TPG ma nadzieję dotrzeć do osób głuchoniewidomych, które wcześniej nie wiedziały o naszym istnieniu, a niewątpliwie potrzebują wsparcia.

Spotkanie zakończyło się dużym sukcesem. Pozyskaliśmy dwóch nowych beneficjentów do projektu a Pomorska JW 2 nowych podopiecznych (osoby, które były obecne na spotkaniu ale nie kwalifikują się do projektu). Zarówno organizacyjnie jak i merytorycznie stanęliśmy na wysokości zadania a efekty naszej pracy były widoczne już po kilku godzinach zajęć. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że warto w przyszłości wychodzić z tego typu inicjatywą i starać się dotrzeć do potrzebujących również w ten sposób.

Tekst i zdjęcia: Ania Jurkowska, Witek Milewski, Andrzej Ciechowski
Spotkanie przy herbacie i kociewskich kuchach. Na pierwszym planie Bogumiła Jurczyńska
Ola przekazuje Adamowi instrukcje Marty - instruktora orientacji przestrzennej, Roman zadowolony już po zajęciach
Krzysztof po raz pierwszy korzysta z podświtlanej lupy
Adam i Ola ćwiczą daktylografię
Adam po raz pierwszy dotknął klawiatury komputera

to już koniec pierwszej sesji rehabilitacyjnej :)

niedziela, 26 kwietnia 2009

1% Żeby Cię lepiej widzieć i żeby Cię lepiej...

żeby Cię lepiej widzieć i żeby Cię lepiej słyszeć...potrzebuję 1% Twojego podatku
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
KRS 0000109895
http://www.youtube.com/watch?v=DXHoPjxjSc4