czwartek, 6 września 2012

Zaproszenie na warsztaty do Łucznicy


Informujemy, że zostały ustalone terminy warsztatów w Łucznicy.
Odbędą się 2 warsztaty:

Pierwszy dla osób poniżej 35 roku życia (Sekcja Młodych) w terminie 16.09-23.09.2012
Drugi dla osób powyżej 35 roku życia w terminie 23.09-30.09.2012

Koszt udziału w warsztatach wynosi 200 zł od uczestnika. Wolontariusze, tłumacze-przewodnicy i osoby towarzyszące nie ponoszą żadnych kosztów.

Na warsztatach dla osób poniżej 35 roku życia proponujemy zajęcia w pracowniach: ceramicznej, wikliny oraz zajęcia z samoobrony.

Na warsztatach dla osób powyżej 35 roku życia proponujemy zajęcia w pracowniach: ceramicznej, wikliny, filcu i plastyczne.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń i ksera orzeczeń o niepełnosprawności do 7.09.2012 (osoby poniżej 35 roku życia) i do 14.09 (osoby powyżej 35 roku życia) elektronicznie na adres: aradzka@tpg.org.pl lub na adres biura w Warszawie.
Pytania prosimy kierować na wyżej podany adres mailowy lub telefonicznie 22 635-69-70.


Wyjazd do Łucznicy będzie autokarem spod biura TPG w Warszawie (ul. Deotymy 41). Zbiórka - godz. 15.30. Zapewniamy również transport powrotny z ośrodka w Łucznicy do Warszawy. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

Informacje o zakwalifikowaniu na warsztaty podamy
ok.11.09.2012 (dla osób poniżej 35 roku życia) i
ok.18.09.2012 (dla osób powyżej 35 roku życia).

Pozdrawiam,
Agata Radzka

Ps. Relacje z poprzednich warsztatów w Łucznicy można przeczytać na stronie tpg.org.pl:

wtorek, 4 września 2012

Rozpoczynamy nowy projekt

Z przyjemnością informuję, że Pomorska Jednostka Wojewódzka TPG wygrała konkurs i otrzymała fundusze na realizację projektu „Pokolenia na wspólnej drodze do samodzielności”, który został zorganizowany przez fundację „Wspólna Droga”.

Głównym celem projektu jest zorganizowanie różnorodnych zajęć, których zadaniem jest przede wszystkim:

 • szeroko pojęta aktywizacja, 
 • poszerzanie samoświadomości dot. zdrowia i umiejętności dbania o siebie,
 • podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej, 
 • zapewnienie dostępu do kultury, 
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i samotności, 
 • dbałość o jak najdłuższe zachowanie samodzielności w czynnościach codziennych i samoobsłudze, 
 • integracja środowiska osób głuchoniewidomych w województwie pomorskim. 

Innowacyjność naszego pomysłu polega przede wszystkim na tym, że zajęcia dotyczące wykonywania czynności codziennych mają być oparte o metodę Marii Montessori (poniżej kilka kluczowych informacji):

Pedagogika M.Montessori to znany na całym świecie system kształcenia i wspierania rozwoju człowieka - na różnym etapie jego życia. Założenia metodyczne i merytoryczne tej "metody" pozwalają na jej zastosowanie jako formy pracy rehabilitacyjnej z osobami w różny sposób niepełnosprawnymi. Głównym celem tej pedagogiki jest nauczenie jak największej niezależności od innych osób i samodzielności - "POMÓŻ ZROBIĆ MI TO SAMEMU" - to podstawowy cel kształcenia i wychowania człowieka.

Zajęcia – spotkania będą się odbywały:

 1. w grupach 5 osobowych: – zajęcia dotyczące wykonywania czynności codziennych (metoda M.Montessori) 
 2. ze wszystkimi Uczestnikami/Uczestniczkami (cała grupa liczy 15 osób): 
 3. zajęcia dotyczące podnoszenia wiedzy - nauka dbania o siebie (forma pogadanek, wykładów, warsztatów), auto wizaż, dbałość o wygląd zewnętrzny, nauka doboru stroju, fryzury, itp., 
 4. muzykoterapia, warsztaty muzyczne – relaksacja, nauka poznawania własnych potrzeb i gustów muzycznych oraz zapewnienie poczucia wspólnoty i zabawy, 
 5. gimnastyka – zajęcia z rehabilitantem/tką ruchowym/ą, 
 6. wyjścia do teatru, opery, udział w imprezach kulturalnych. 

Czas realizacji projektu: od połowy września 2012 do 31 marca 2013r.
Liczba Uczestników/Uczestniczek: 15
Uczestnikami/Uczestniczkami projektu będą mieszkańcy powiatów: m. Gdańsk, m. Gdynia, chojnicki, gdański, tczewski i wejherowski. Liczba godzin wsparcia dla każdego Uczestnika/Uczestniczki wynosi 35 godzin (spotkania będą się odbywały średnio 2 razy w miesiącu). Zapewniamy pomoc tłumaczy – przewodników podczas dojazdu na spotkania oraz tłumacza języka migowego w trakcie zajęć.
Zgłoszenia do projektu przyjmuje Anna Jurkowska – do 7 września 2012 roku: 

 • telefonicznie lub smsem na nr tel. 509 611 305
 • mailowo na adres a.jurkowska@tpg.org.pl 

Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie

 Anna Jurkowska 
 Pomorska Pełnomocniczka Wojewódzka Towarzystwa pomocy Głuchoniewidomym

poniedziałek, 3 września 2012

O udziale w projekcie opowiada Pani Halina Więcławska


Pani Halina na stanowisku pracy

Do projektu „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce” przystąpiłam pod koniec 2011 roku. Pierwszą osobą z jaką rozpoczęłam współpracę była Pani Ania Jurkowska, rehabilitantka wzroku. Dzięki tej współpracy trafiłam do lekarza okulisty. Tam miałam dobrany sprzęt optyczny – okulary do dali i do bliży oraz  lupę powiększającą. To  pomoce niezbędne w moim codziennym życiu. Po napisaniu wniosku o dofinansowanie, otrzymałam najważniejsze dla mnie sprzęty. Anna Jurkowska z nowymi badaniami okulistycznymi bardzo pomogła mi także w spotkaniach dotyczących orzecznictwa  o niepełnosprawności.

Kolejną osobą, z którą się zetknęłam, była Pani Kamila Skalska trenerka pracy. Dzięki Pani Kamili nauczyłam się jak rozmawiać z pracodawcą. Pomogła mi też napisać dokumenty aplikacyjne, takie  jak CV i list motywacyjny. W efekcie udało mi się podjąć pracę i nawiązać kontakt z organizacją hospicyjną.

Spotkałam się również z Panią Marzeną Michalik - rehabilitantką orientacji przestrzennej, ona uświadomiła mi, że mimo mojej choroby wzrokowej mogę sama poruszać się bez strachu po ulicach, nie obawiając się o własne zdrowie czy mojego dziecka. Nauczyła mnie jak sygnalizować ludziom o moim nie w pełni sprawnym wzroku.

Wreszcie współpraca z Panią psycholog Katarzyną Matejczyk. Regularne wizyty wzmocniły mnie w poczuciu pewności siebie, podładowałam swoje wewnętrzne baterie.

Ponadto poznałam prawnika Pana Witosława Milewskiego, który jest osobą bardzo kompetentną w swoim zawodzie i do którego również mogę zwrócić się z każdą sprawą potrzebującą jego porady.

Nadzorującym całym tym wsparciem i kontaktem jest pan Andrzej Ciechowski do którego można dzwonić w każdej sprawie.

Pomimo tego wszystkiego, najbardziej jednak urzekło mnie to, iż wszyscy ludzie nie tyle, że w placówce w Gdańsku, ale w całym gronie stworzyli atmosferę bardzo przyjazną, a niekiedy rodzinną. Do TPG przyjeżdżam jak do serdecznych znajomych. Jestem świadoma, że jeżeli to Stowarzyszenie zakończy swoją działalność to nie tylko mnie ale i wielu innym a w szczególności niepełnosprawnym wzrokowo i słuchowo będzie ich bardzo brakowało.

Kontakt z tymi ludźmi pobudził mnie do życia i działania, a nie jak wcześniej egzystowania z brakiem wiary w samą siebie. Dowodem tego jest fakt, że zaczęłam udzielać się w Hospicjum jako wolontariuszka, a to nie jest łatwa praca. Ale jest to świadomość, że można dużo z siebie dać nawet jeśli jest się niepełnosprawnym.

Pozdrawiam serdecznie
Halina Więcławska z Rumi

Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce.” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję lidera projektu i wnosi 15% środków na jego realizację. Więcej na stronie: www.mojapraca.org.pl