środa, 26 października 2011

Targi Pracy i Możliwości dla Osób z Niepełnosprawnością


25 października o godzinie 10:00 odbyło się otwarcie Targów Pracy i Możliwości dla Osób z Niepełnosprawnością. Gości witali organizatorzy Targów: Paweł Czapliński z Fundacji Aktywności Zawodowej, Andrzej Ciechowski z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i Edmund Jarosiewicz   z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku.

Targi Pracy i Możliwości dla Osób z Niepełnosprawnością były drugą edycją. Pierwsze odbyły się w 2008 roku również w CKU w Gdańsku. Wtedy również Fundacja Aktywności Zawodowej była współorganizatorem.

Udział w Targach wzięło w sumie 36 wystawców, w tym 16 firm, 13 organizacji i 7 urzędów. Targi zaszczyciła również swoją obecnością pani Maria Podgórniak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych.

Przedstawionych zostało ponad 730 ofert pracy (w tym firmy ponad 80 ofert pracy, organizacje 75, urzędy około 575).  Ponadto uczestnicy Targów otrzymali oferty staży, praktyk i wolontariatów jak również propozycję różnorodnych projektów wspierających w zakresie doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, szkoleń i in.

Na Targach Pracy i Możliwości dla Osób z Niepełnosprawnością można było zapoznać się z ofertą firmy Trans proponującej sprzęt rehabilitacyjny dla osób ze schorzeniem ruchowym oraz z oprogramowaniem i sprzętem przeznaczonym dla osób niedowidzących oferowanym przez firmę Altix. Natomiast Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kościerzyny przedstawiły wyroby ręczne swoich podopiecznych.

Uczestnicy Targów wzięli również udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli wystawców z następujących tematów:
  • Rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja,
  • Alternatywne metody komunikacji z osobą głuchoniewidomą,
  • Sposoby poruszania się na rynku pracy,
  • Prawo pracy pod kątem ON,
  • Dokumenty aplikacyjne,
  • Rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja.

Targi Pracy i Możliwości dla Osób z Niepełnosprawnością trwały do godziny 14:00. Szacuje się, że wzięło w nich udział ponad 300 osób.

TVP Gdańsk o Targach Pracy i Możliwości dla Osób z Niepełnosprawnością:
Kolejna edycja TPiMON… za rok!
Pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w naszym przedsięwzięciu.
Organizatorzy
Fundacja Aktywności Zawodowej
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w ramach projektu "Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce."
Centrum Kształcenia ustawicznego w Gdańsku


Patronat Honorowy 
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Patronat Medialny


Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce.” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję lidera projektu i wnosi 15% środków na jego realizację.
Więcej na stronie: www.mojapraca.org.pl