poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Zaproszenie do udziału w projekcie „Wspólną drogą do samodzielności”

Z przyjemnością informuję, że Pomorska Jednostka Wojewódzka TPG otrzymała dotację z konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Gdańska na realizację zadania publicznego pt. „Wspólną drogą do samodzielności”.
Głównym celem projektu jest zorganizowanie różnorodnych  zajęć, których zadaniem jest  przede wszystkim:
  • szeroko pojęta aktywizacja,
  • poszerzanie i poznawanie wiadomości m. in. dot. zdrowia, przygotowywania posiłków, nowych produktów żywnościowych, zwyczajów kulinarnych,
  • poznawanie informacji dot. autoprezentacji, doboru ubioru, kosmetyków, makijażu,
  • podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej,
  • dbałość o jak najdłuższe zachowanie samodzielności w czynnościach codziennych i samoobsłudze,
  • uczestnictwo w zajęciach muzykoterapii,
  • wspólne spędzanie czasu,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i samotności,
  • integracja środowiska osób głuchoniewidomych
Innowacyjność naszego projektu polega przede wszystkim na tym, że zajęcia dotyczące wykonywania czynności codziennych będą realizowane metodą Marii Montessori (poniżej kilka kluczowych informacji):

Pedagogika M.Montessori to znany na całym świecie system kształcenia i wspierania rozwoju człowieka - na różnym etapie jego życia. Założenia metodyczne i merytoryczne tej "metody" pozwalają na jej zastosowanie jako formy pracy rehabilitacyjnej z osobami w różny sposób niepełnosprawnymi. Głównym celem tej pedagogiki jest nauczenie jak największej  niezależności od innych osób i samodzielności - "POMÓŻ ZROBIĆ MI TO SAMEMU" - to podstawowy cel kształcenia  i wychowania człowieka.
Wszystkie zajęcia będą się odbywały w grupach 6 osobowych – zajęcia dotyczące wykonywania czynności codziennych (metoda  M.Montessori, warsztaty kreowania wizerunku i wizażu, muzykoterapia, gimnastyka relaksacyjna).

Podstawowe informacje o projekcie:

Czas realizacji projektu: od września do grudzień 2013r.
Liczba Uczestników/Uczestniczek:  12
Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być wyłącznie mieszkańcy/mieszkanki miasta Gdańska
Liczba godzin wsparcia dla każdego Uczestnika/Uczestniczki wynosi 32 godziny (spotkania będą się odbywały średnio 2 razy w miesiącu).
Uwaga! Zapewniamy pomoc  tłumaczy – przewodników  podczas dojazdu na spotkania oraz tłumacza języka migowego w trakcie zajęć.

Zgłoszenia do projektu przyjmuje Anna Jurkowska – do 30 sierpnia 2013 roku:
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie